Nad czym obradował Zarząd?

Po Zjeździe w Zajączkowie Zarząd Związku Rodu Żółtowskich dwukrotnie zbierał się w Laskach Warszawskich: 27 listopada ub. r. oraz ostatnio 5 marca br.

W trakcie obrad Zarządu poruszone były następujące sprawy:

  • informacja skarbnika o kosztach i rozliczeniu Zjazdu w Zajączkowie,
  • ustalono, że trzeci kolejny zjazd Związku odbędzie się w Płocku i Ziemi Płockiej jako kolebce rodu Żółtowskich (wieś ŻÓŁTOWO) w dniach~2-5 czerwca br.; Stefan senior z Podkowy Leśnej, Zbigniew ze Skierniewic i Michał z Łodzi przedstawią dokładnie propozycje organizacyjno-finansowe,
  • Bożena z Warszawy-Ursusa przedstawiła tematykę drugiego i trzeciego numeru kwartalnika Związku, a także problemy związane z jego wydawaniem,
  • Zbigniew ze Skierniewic poinformował o podjętych działaniach Związku dla zabezpieczenia ocalałego w Zajączkowie grobowca-krypty Żółtowskich oraz konieczności otoczenia opieką i konserwacją grobów Żółtowskich na licznych cmentarzach, w szczególności zaś grobu autora monografii z 1914 roku na Warszawskich Powązkach Franciszka Ogończyka Żółtowskiego,
  • Zarząd postanowił w miarę możliwości podjąć działalność wydawniczą książek, a także innych opracowań związanych z historią i współczesnością Rodu. Jako pierwsza zostanie wydana niewielka objętościowo, lecz bardzo interesująca książka zawierająca wspomnienia Benedykta Żółtowskiego. Trafi zapewne do rąk Ż ółtowskich jeszcze przed czerwcowym zjazdem, po cenie poniesionych kosztów,
  • Zarząd apeluje do wszystkich członków Związku o nadsyłanie różnych opracowań i wspomnień dotyczących osób nam bliskich i krewnych obejmujących dowolny okres historyczny w celu ich opracowania, wydania i zachowania dla potomnych,
  • Zarząd zaproponuje najbliższemu zjazdowi przyjęcie zmian w regulaminie umożliwiających wstąpienie do związku w charakterze członków stowarzyszonych innym osobom spokrewnionym lub spowinowaconym z Rodem,
  • Zarząd omówił też wiele spraw organizacyjnych o mniejszym znaczeniu.

Zbigniew Żółtowski, Sekretarz Związku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *