Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Andrzejowi Mieczysławowi z Warszawy, za ogromną pomoc w udzielaniu informacji osobom zwracającym się do Zarządu w kwestiach genealogii, ustalaniu pokrewieństwa, oraz innych trudnych pytań związanych z Żółtowskimi. Odpowiedzi na te pytania wymagają wiedzy, cierpliwości i czasu. Andrzej Mieczysław nigdy nie odmawia pomocy i w miarę możliwości odpowiada na listy, za co jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczni. Zarząd Związku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *