Hymn Rodu Żółtowskich

Marek z Poznania, autor hymnu rodzinnego, opublikowanego w n. 11-12 z 1996 roku, proponuje, po przemyśleniach, dodać dwie nowe zwrotki. Przedstawiamy je poniżej.

Przodkowie nasi w Ziemi Płockiej żyli,
Tutaj powstała Żółtowskich historia,
Książę Ziemowit wieś Żółtowo nadał,
Za wierność Polsce – herb Ogończyk dostał.
Tak się zaczęły rodu tego dzieje,
Obrona Polski, Wolności i Wiary.
Dni pełne pracy mierzone wiekami,
Mądrością przodków wciąż owocowały.
Dziś w całej Polsce Żółtowskich jest wielu,
Choć czasy inne – cnoty pozostały,
Bo w sercach naszych – „Bóg – Honor – Ojczyzna”
Na zawsze będą klejnotem wspaniałym.

Tu kończy się stary tekst, następuje dalszy, nowy:

A kiedy w życiu przyjdą trudne chwile
I przeciwnościom stawić trzeba czoła,
Nie spuszczaj głowy – boś z Żółtowskich rodu!
Bądź zawsze wierny, gdy Ojczyzna woła!
Z nadzieją w przyszłość spoglądajmy śmiało.
„Ogończyk” drogę godną nam wskazuje –
Więc – jak przodkowie – dla Rodziny chwały –
Uczyńmy wszystko, co serce dyktuje!