Protokół posiedzenia Zarządu Związku Rodu Żółtowskich

Jesienne posiedzenie odbyło się w Warszawie 17 października br.

W posiedzeniu udział wzięli:

  • Mariusz ze Sztumu – prezes,
  • Bożena z Warszawy – wiceprezes,
  • Bogusia z Białej – wiceprezes,
  • Kalina z Torunia – sekretarz,
  • Agnieszka z Wrocławia – skarbnik,
  • Tomasz z Gdańska – członek zarządu

Ważną sprawą było zaplanowane spotkanie z zaproszonym Andrzejem Mieczysławem, któremu miał być wręczony medal im. Michała z Lasek. Niestety, odznaczenie nie doszło do skutku z powodów zdrowotnych Andrzeja Mieczysława.

Następnie omówiono warunki pobytu, jakie zaproponowano nam w hotelu „Diana” na najbliższy Zjazd w 2016 r. Wszystkim zebranym podobało się miejsce, ceny i warunki, zwłaszcza, że będzie to blisko Mochowa, gdzie ma być odsłonięta pamiątkowa tablica w tamtejszym kościele.

Rozważano zaproszenie na Zjazd osoby w celu wygłoszenia odczytu. Kolejny temat spotkania dotyczył wycieczki w czasie Zjazdu. Ostatecznie zdecydowano, że wycieczka odbędzie się do Golubia Dobrzynia. Bogusia z Białej podjęła się organizacją tejże wycieczki.

Planujemy przygotować pamiątkowe płyty CD, które składałyby się ze wspomnień poprzednich Zjazdów.

Zaproponowana przez prezesa kolejna osoba do odznaczenia medalem Michała z Lasek w 2016 r., została jednogłośnie zaakceptowana.

Prezes poinformował nas, iż zwrócono się do niego z propozycją objęcia patronatu nad II Konkursem Kultury i Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim w pałacu Sierakowskich. Związek nasz będzie fundatorem nagrody dla zwycięzcy.

Na tym posiedzenie zarządu zakończono.

Protokołowała Sekretarz Zarządu Kalina Nowacka