Posiedzenie Zarządu ZRŻ – Październik 2016 r.

Protokół posiedzenia zarządu ZRŻ 2 października 2016 r. w Warszawie

Agnieszka z Wrocławia, Bogusia z Białej, Elżbieta z Kutna, Bożena z Warszawy, Mariusz ze Sztumu, Władysław z Torunia, Michał z Białej

W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie zarządu:

1. Mariusz ze Sztumu                                                   prezes
2. Bogusia z Białej                                                         wiceprezes
3. Bożena Lipińska z W-wy                                          wiceprezes
4. Kalina Nowacka z Torunia                                       sekretarz
5. Agnieszka z Wrocławia                                             skarbnik
6. Władysław z Torunia                                                członek Zarządu
7. Elżbieta z Kutna                                                        członek Zarządu
8. Michał z Białej                                                           członek Zarządu

 

 

 

 

Na wstępie prezes zwrócił się do Agnieszki w sprawie przeniesienia konta bankowego naszego Związku. Agnieszka poinformowała, że do tej czynności niezbędna jest Natalia i Jarosław (którzy prowadzili sprawy finansowe i dysponowali kontem). Dla Natalii jest to kłopotliwe, ze względu na stan zdrowia. Zarząd zdecydował, że Agnieszka założy nowe konto i jako obecny skarbnik będzie dyspozytorem naszych finansów.
Ustalono, że miejscem Zjazdu powinna być środkowa Polska. Agnieszka nawiąże kontakt z ośrodkami, które zainteresowały zarząd. Po wstępnym wyborze miejsca Zjazdu, kilka osób z zarządu pojedzie do wybranego ośrodka, aby go zobaczyć i ustali zasady pobytu z właścicielem.
Ela z Kutna zgłosiła propozycję, aby w Mochowie co roku w ostatnią niedzielę przed Bożym Ciałem odprawiana była msza św. za Ród Żółtowskich i fundatorów kościoła. Zdecydowano przekazywać 200 zł każdego roku na tę intencję.
Kolejna sprawa to wytypowanie osoby do medalu im. Michała z Lasek. Zebrani jednogłośnie wybrali kandydata do tego zaszczytnego odznaczenia.

      Kalina z Torunia, Mariusz ze Sztumu, Andrzej Mieczysław z Warszawy, Bożena z Warszawy

 

W godzinach popołudniowych przybył zaproszony Andrzej Mieczysław, któremu został wręczony przez prezesa Związku w obecności wszystkich zebranych członków medal im. Michała z Lasek. Medal przyznaje się za wkład w gromadzeniu wiadomości o historii Rodu, jak również za pomoc w wyjaśnianiu wielu zapytań dotyczących Żółtowskich. Medal miał być wręczony na Zjeździe w Skępem, jednak z powodów zdrowotnych Andrzej Mieczysław nie mógł przyjechać.

Protokółowała sekretarz związku
KALINA NOWACKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.