SPROSTOWANIE do Nr 83 – Ordery

W poprzednim numerze kwartalnika wkradł się błąd, w art. „Najwyższe odznaczenia PRL” w podpisach zdjęć : zdjęcie nr 1 – powinno być ordery Sztandaru Pracy,   pod zdjęciem nr 2 powinno być order Budowniczych Polski Ludowej.

Przepraszam,

Bożena

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.