Generał Edward Żółtowski patronem ronda w Mochowie

Z inicjatywy wójta Gminy Mochowo Pana Zbigniewa Tomaszewskiego nowo wybudowane rondo w Mochowie nosi imię generała Edwarda Żółtowskiego.

Uroczystość odbyła się 20 września 2019 roku. Zaproszono wielu znamienitych gości, między innymi marszałka województwa mazowieckiego, radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego, starostę sierpeckiego, przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu, a także wykonawców inwestycji – dyrektorów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Gospodarze – Pan Wójt Zbigniew Tomaszewski oraz Rada Gminy Mochowo wystosowali na ręce Prezesa Związku Rodu Żółtowskich zaproszenie do wzięcia udziału w tej niezwykłej uroczystości.

Do Mochowa przyjechali:

Prezes Mariusz ze Sztumu

Witold ze Starej Białej

Kalina z Torunia

Elżbieta i Kazimierz z Kutna

Władysław z Torunia

Bogusia z Białej

Wójt podziękował wszystkim gościom za przybycie na historyczne wydarzenie dla mieszkańców gminy Mochowo. Przewodniczący Rady Gminy odczytał treść uchwały podjętej w dniu 14.08.2019 roku w sprawie nadania imienia rondu, a wiceprzewodnicząca Rady przedstawiła życiorys generała Edwarda Żółtowskiego. Następnie ksiądz proboszcz z parafii św. Mateusza w Ligowie Andrzej Zembrzuski dokonał poświęcenia ronda.

Do odsłonięcia tablicy z imieniem Generała Edwarda Żółtowskiego zakończonej niedawno, ważnej dla poprawy bezpieczeństwa drogowego inwestycji, zostali zaproszeni wójt Zbigniew Tomaszewski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz prezes Zarządu Związku Rodu Żółtowskich Mariusz Żółtowski.

W czasie uroczystości przemawiali goście zaproszeni na uroczystość. Również prezes Związku Rodu Żółtowskich wygłosił piękną laudację na cześć generała Edwarda Żółtowskiego, podziękował za pamięć, wyraził radość, że to właśnie tę postać, związanego z Mochowem gen. Edwarda Żółtowskiego herbu Ogończyk, uczestnika powstania kościuszkowskiego, walczącego w Legionach Polskich, wybrano na patrona ważnego dla mieszkańców Mochowa obiektu.

Kiedy czekaliśmy na przybycie kolejnych gości, Ela z Kutna i Bogusia z Białej zostały przepytane przez dziennikarzy ze stacji TVP 3. Reportaż wyemitowano w „Kurierze Warszawy i Mazowsza” 22.09.2019 r. (można obejrzeć w Internecie). Zostałyśmy podpisane imieniem i nazwiskiem, jako udzielające wywiadu o znaczeniu Związku Rodu Żółtowskich, a także o poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki nowo wybudowanemu rondu.

Jak wrócimy do chlubnej tradycji świętowania kolejnych rocznic umieszczenia tablicy pamiątkowej w kościele św. Marcina w Mochowie, mamy już miejsce, gdzie możemy się spotkać rodzinnie i zjeść smaczny obiad. To restauracja „Polska Toskania” w Bożewie. Zaproszono nas tam po zakończeniu uroczystości i ugoszczono iście po królewsku.

Artykuły o nadaniu imienia generała Edwarda Żółtowskiego rondu w Mochowie ukazały się w dwóch gazetach: „ Ekstra Sierpc” ( nr 53 z dnia 24 września 2019 r.) oraz „Tygodnik Płocki” (nr 39 z dnia 24 września 2019 r.). W zamieszczonych, zarówno w jednej, jak i w drugiej gazecie, tekstach z imienia i nazwiska wymieniono naszego Prezesa – Mariusza Żółtowskiego.

Ponieważ przyjęłam na siebie funkcję rodowego kronikarza, obie gazety „zdobyłam” i pieczołowicie przechowuję w archiwum.

Należy podkreślić, że zarówno pan wójt Zbigniew Tomaszewski, jak również radni Gminy Mochowo i pracownicy Urzędu Gminy przyjęli naszą delegację bardzo ciepło i serdecznie. W każdej chwili podkreślano, że jesteśmy niezwykle ważnymi, mile widzianymi i honorowymi gośćmi. Następnego dnia spotkaliśmy się na corocznym zebraniu Zarządu u Bożenki w Warszawie i „na gorąco” dzieliliśmy się wrażeniami z uroczystości w Mochowie.

Pozdrawiam serdecznie

Bogusia z Białej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.