PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU RODU ŻÓŁTOWSKICH

3 września 2020 roku w hotelu Kama-Park podczas XXIX Zjazdu.

Obecni:
Mariusz ze Sztumu – prezes
Rafał z Korycina – prezes honorowy
Agnieszka z Wrocławia – skarbnik
Elżbieta Żółtowska – sekretarz
Kalina Nowacka – członek zarządu
Andrzej z Popłacina – członek zarządu

Porządek obrad:

  1. Wybór miejsca następnego Zjazdu
  2. Program na jubileuszowy XXX Zjazd
  3. Zaproszenia
  4. Teksty do Kwartalnika
  5. Mobilizacja Żółtowskich do liczniejszego przyjazdu na Zjazd
  6. Sprawy różne

1] Pierwszym punktem zebrania, było podjęcie wspólnej decyzji o zorganizowaniu XXX jubileuszowego Zjazdu ZRŻ 2021 roku w centralnej Polsce. Kalina zaproponowała ośrodek w Koszelówce k. Gostynina tuż nad jeziorem. Można tu zwiedzić kilka ciekawych historycznie miejsc, chociażby w Gąbinie, skąd pochodził gen. Sławoj-Składkowski. Agnieszka była za organizacją Zjazdu w okolicach Mszczonowa. Moglibyśmy zorganizować wyjazd do Lasek i odwiedzić grób Michała. Padła też propozycja na Zjazd w Spale.
Agnieszka wysłała już do kilku centralnie położonych ośrodków zapytania o warunki pobytu. Niektóre ośrodki mają już zajęte terminy. Tak, więc należy się spieszyć z poszukiwaniem i szybko podjąć decyzję o miejscu zjazdu.


2] Chcielibyśmy aby jubileuszowy Zjazd w 2021 roku zorganizować wyjątkowo pięknie, przedstawiając uczestnikom ciekawy i atrakcyjny program. Andrzej z Popłacina ma pomyśleć nad historyczną i sportową oprawą spotkań. Na początku 2021 r. będziemy już zorientowani ile osób zadeklaruje przyjazd na Zjazd i wtedy podejmiemy decyzję o zaproszeniu mediów. Mamy nadzieję, że pandemia COVID–19 nie pokrzyżuje nam planu w organizacji tego jubileuszu.


3] Rafał zobowiązał się załatwić zaproszenia na przyszłoroczny zjazd. Będą dołączone do kwartalników.


4] Zgłosili się chętni do napisania tekstów do Kwartalnika. Agnieszka z Wrocławia, napisze relację z ostatniego Zjazdu, Ela z Kutna wywiad z Basią Merkel z Wrocławia, Andrzej z Popłacina o historii wojennej jego stryja, Mariusz ze Sztumu dalszy ciąg relacji z rejsu dookoła świata, Rafał z Korycina przyśle wiersze swojej córki Aleksandry.


5] Chcielibyśmy zachęcić, by jak najwięcej Żółtowskich przyjeżdżało na Zjazdy, a zwłaszcza ten jubileuszowy. Ela wraz z mężem zobowiązali się dzwonić do Żółtowskich, by poprosić ich o uczestnictwo w następnym zjeździe. Agnieszka obiecała założyć w przyszłym Roku konto społecznościowe Związku Rodu Żółtowskich na FB, by poprzez tę formę dotrzeć z aktualnymi informacjami do jak największej rzeszy Żółtowskich w Polsce, ale też na świecie, zwłaszcza do młodego pokolenia.
Andrzej natomiast podejmie próbę dotarcia do Żółtowskich w Płocku i okolicy.


6] Sprawy różne:

  • Ela będzie rozmawiać z osobą zajmującą się naszą stroną internetową w sprawie podłączenia skrzynki mailowej Andrzeja do poczty zarządu, a także dopisania Go, na naszej stronie internetowej w skład zarządu Związku.
  • Kalina, w związku z rezygnacją z funkcji sekretarza, przekaże Eli dokumenty Związku Rodu Żółtowskich.
  • Członkowie zarządu mają przedstawić projekt pamiątkowego, jubileuszowego medalu, do wykonania którego zobowiązał się Jarek ze Skierniewic.
  • Agnieszka podejmie starania w założeniu subkonta w banku, które rozwiązałoby problem wpłacania składek członkowskich przez Internet.

Protokołowała : ELŻBIETA z Kutna – sekretarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.