Ocalić od zapomnienia. Z wizytą w Niechanowie

Organizację jubileuszowego XXX-ego Zjazdu Związku Rodu Żółtowskich zaplanowaliśmy w Skorzęcinie, miejscowości położonej w województwie wielkopolskim, rzut kamieniem od Niechanowa – wsi, przez którą przebiega Szlak Pałaców i Dworów Powiatu Gnieźnieńskiego. Na Szlaku również znajduje się pałac w stylu klasycystycznym będący dawną siedzibą rodziny Żółtowskich z 1785 roku. 

Pałac dawniej
Pałac dawniej

Udajemy się całą grupą na zwiedzanie pałacu. Niestety, po kolejnych źle przeprowadzonych remontach budowla nie posiada dawnych architektonicznych detali. Wnętrza pałacu również zostały całkowicie przebudowane i pozbawione wystroju. Przed pałacem znajduje się rozległy dziedziniec z dwiema XIX-wiecznymi oficynami, usytuowanymi po bokach. Całość położona na terenie parku krajobrazowego z XVIII w. o powierzchni 7,7 ha. Obecnie budynek został oddany w dzierżawę wieczystą Ośrodkowi Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, co nie wróży dobrze dalszej konserwacji i restauracji zabytku zgodnie ze sztuką.

Pałac obecnie
Pałac obecnie

Do pałacu prowadzi nas pani Bożena Szymanowska, emerytowana nauczycielka i regionalistka, pomysłodawczyni utworzenia Sali Historii Gminy Niechanowo w zabytkowym dwustuletnim budynku fundacji Mielżyńskich, siedzibie Biblioteki Publicznej. I tam następnie kierujemy swoje kroki. Pani Bożena wraz z Janem Kozaneckim, znanym regionalistą, od kilkudziesięciu lat zajmowali się zbieraniem ciekawostek i dokumentów o dawnym życiu gminy, oboje marzyli o tym aby cenne dokumenty i historię regionu mogły poznać kolejne pokolenia. Stąd powstał cykl działań pt. „Ocalić od zapomnienia”, którego efektem finalnym stała się Sala Historii. 

Pani Bożena Szymanowska przewodnik po Niechanowie
Pani Bożena Szymanowska przewodnik po Niechanowie

 W Sali Historii Gminy Niechanowo znajdują się m.in.: ordery, dawne dokumenty polskie i niemieckie, mundury, dawne przedmioty codziennego użytku, mapy, stroje, obrazy, oraz mnóstwo pamiątek po Żółtowskich, którzy przez trzy pokolenia byli właścicielami wsi i pałacu. 

Sala pamięci - Krystyna, Mariusz, Ela, Agnieszka
Sala pamięci – Krystyna, Mariusz, Ela, Agnieszka

Żółtowscy stają się właścicielami Niechanowa w 1846 roku, po tym jak Potuliccy sprzedali majątek Franciszkowi Józefowi Wincentemu Żółtowskiemu h. Ogończyk (1818-1894), synowi Jana Gaudentego i Józefy Zbijewskiej h. Rola, ożenionemu z Zofią hr. Zamoyską z Zamościa h. Jelita (1825-1853). Żółtowskim urodziło się w Niechanowie pięcioro dzieci: Elżbieta (1843-1863), Róża (1849-1923) zamężna za Jana Czorbe h. Pogonia; Stanisław (1849-1908) ożeniony z Marią Jadwigą ks. Sapieha-Kodeńską z Krasiczyna h. Lis; Marceli Adam Zdzisław (1850-1925) ożeniony z Ludwiką Czarnecką h. Prus oraz Zofia (1856-1867). Po Franciszku dobra odziedziczył Stanisław Żółtowski, który z księżną Sapiehową miał siedmioro dzieci: Leona (1877-1956) ożenionego z Anną Mężyńską h. Kościesza; Adama (1881-1958) ożenionego z Janiną Marią baronową Puttkamer h. Bradacice; Zofię (1887-1975) zamężną za Stefana Tytusa Dąbrowskiego h. Radwin; Pawła (1889-1985) ożenionego z Anną Julią hr. Potocką h. Pilawa; Marię (1891-1894); Jadwigę (1893-1895) oraz Tomasza (1897-1935). Z tychże dzieci dobra odziedziczył Leon Żółtowski, który wraz z bratem Adamem byli posłami na sejm II RP. Leon i Anna mieli troje dzieci: Marię (1906-1999) zamężną za Konstantego ks. Radziwiłła na Nieświeżu h. Trąby; Władysława Leona (1910-1940) oraz Jadwigę Jolantę. W 1926 r. pod zarządem Leona Żółtowskiego, Niechanowo miało 933 ha, a w skład majętności dodatkowo wchodziły: Marysin z 300 ha i Mikołajowice z 250 ha. Majątek posiadał własną suszarnię płatków ziemniaczanych. Ponadto specjalizował się w hodowli bydła czarno-białego rasy nizinnej i reprodukcji uznanych nasion zbóż i ziemniaków. Niechanowo znajdowało się w rękach Żółtowskich do 1939 r. Przed samą wojną jako współdziedzic wymieniany był syn Leona Władysław, który zginął w Katyniu w 1940 r.

Stanisław Żółtowski, pierwszy właściciel Niechanowa
Stanisław Żółtowski, pierwszy właściciel Niechanowa

Żółtowscy byli współtwórcami i propagatorami rolnictwa i kółek rolniczych na terenach Wielkopolski. Leon Żółtowski był twórcą praktyk niechanowskich, fundatorem stypendiów dla młodzieży, której dawał możliwość kształcenia i zatrudnienia.

Tuż przed pałacem znajduje się Skwer Bohaterów Gminy Niechanowo, na którym odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci mieszkańców gminy walczących o niepodległość Polski w latach 1830 – 1921, których ocaliła od zapomnienia pani Bożena Szymanowska w swojej książce  „Bohaterowie niechanowskiej gminy walczący o niepodległość  Polski w latach 1830-1921”. Wśród bohaterów zostają wymienieni Adam Żółtowski, Leon Żółtowski i Tomasz Żółtowski.

Na cmentarzu w Niechanowie odnajdujemy nagrobki i pomniki ku czci Żółtowskich, między innymi Stanisława, Tomasza, Leona czy Władysława. Groby powstańców wielkopolskich zostały oznaczone specjalnymi tabliczkami upamiętniającymi zwycięski zryw niepodległościowy 1918/19.

Wszyscy jesteśmy wzruszeni i wdzięczni, że lokalna społeczność jest tak zaangażowana w kultywowanie tradycji i pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach. Specjalne podziękowania składamy na ręce pani Bożeny Szymanowskiej, która z pasją opowiadała nam o Żółtowskich z Niechanowa, i dzięki której historia i pamięć o nich została ocalona od zapomnienia.

AGNIESZKA Z WROCŁAWIA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *