Kontakt

REDAKCJA:

Wydawnictwo Związku Rodu Żółtowskich
ul. Feliksów 67
96-100 Skierniewice
tel. (046) 8349095, 8349096; fax 8349097

internet:  www.zoltowscy.pl ;

e-mail: zarzad@zoltowscy.pl

Redakcja: Bożena Lipińska, tel.(022) 6783359, e-mail: bojurka@op.pl;

Edycja elektroniczna: Maciej Żółtowski, e-mail: mzwaw@zoltowscy.pl

Redakcja zastrzega sobie możliwość zmiany tytułów, skracanie nadesłanych tekstów oraz poprawek edytorskich. Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych prezentowaną tematyką.

Osoby, które chciałyby wesprzeć finansowo nasze pismo, prosimy o wpłaty na konto  (nr konta zostanie podany wkrótce)

z dopiskiem: FUNDUSZ PRASOWY.

Zamówienia na prenumeratę proszę kierować pod adresem Związku. Prenumerata bezpłatna.