wiktorowo. 89

Duchowni w rodzinie Żółtowskich

Andrzej Mieczysław z Warszawy W toku dotychczasowych poszukiwań genealogicznych uryskałem wiele informacji o duchownych w naszej rodzinie. Posiadane informacje są jednak często niepełne, pochodzą z różnych nie zawsze sprawdzonych, źródeł. Proszę zatem członków rodziny o uzupełnienia, z podaniem źródeł informacji, o kopie lub odpisy dokumentów, kopie, fotograficzne bądź kserograficzne, fotografii. Dotyczy to osób już wymienionych, […]

wiktorowo. 89

Moje wspomnienia z czasów okupacji

Irena z Żółtowskich Byszewska Zaczęły się w Szymanowie u SS Niepokalanek. W sierpniu 1939 r. moja mama odwiozła moją siostrę Anusię i mnie do Szymanowa. Tutaj przeżyłyśmy pierwsze bombardowanie: cała młodzież i siostry wyszły przed klasztor, gdy usłyszałyśmy warkot samolotów. Jedna z sióstr zawołała: „Matko Boska Jazłowiecka ratuj klasztor”. W tym momencie trzy bomby skierowane […]

wiktorowo. 89

Pamiętnik wojenny 1939-1945

Roman Żółtowski Po nieszczęsnej i upokarzającej kampanii wrześniowej w 1939 r. jako podoficer w stopniu plutonowego walczącego w pierwszej linii 32. pp w obronie Modlina uciekłem z transportu jeńców wojennych, obrońców Modlina jadącego do Prus, w Mławie. Wieziono nas w towarowych, zabitych deskami i odrutowanych wagonach bez wody z konserwą i kawałkiem chleba w ręku. […]

wiktorowo. 89

Regulamin przyjęcia do Związku Rodu Żółtowskich

Do Związku Rodu Zółtowskich może być przyjęta osoba nosząca nazwisko Żółtowski, Żółtowska bądź panieńskie rodowe Żółtowska. Do Związku nie może należeć żona zachowująca nazwisko Żółtowska, po rozwiedzionym mężu. Do Związku przyjmowane są osoby pełnoletnie, po ukończeniu osiemnastego roku życia. Wnioskodawca winien się wylegitymować metryką urodzenia i dowodem osobistym. Osoby wstępujące do Związku są zobowiązane do […]

wiktorowo. 89

Relacja z VI Zjazdu Rodu Żółtowskich

Lidka z Sulechowa oraz B. W. Ciechocinek 29 maja -1 czerwca 1997 r. „Gdy Ogończyk Cię zaprasza Nie odmawiaj! Tak nie trzeba! To Rodzina Cię zwołuje a nie sąsiad, nie kolega” Rafał z Korycina Na jesiennym posiedzeniu Zarządu podjęto uchwałę o kolejnym zjeździe, padały różne propozycje co do miejsca. Zobowiązani przez Zarząd Jarosław ze Skierniewic […]

wiktorowo. 89

Zakopany sztandar

Wojciech Chełkowski Jest to rozdział książki The Buried Standard (1995) poświęconej dziejom 17. Pułku Ułanów Wielkopolskich we wrześniu 1939 r. Utwór był pisany w czasie wojny w Wielkiej Brytanii i autor, ażeby uchronić od represji niemieckich opisywanych w niej osób, pozmieniał niektóre nazwiska – dla czytelników „Kwartalnika” istotne. Chciałabym więc wyjaśnić, że i pałac, o […]

wiktorowo. 89

Zaproszenie!

Rafał z Korycina Zarząd Związku Rodu Zółtowskich zaprasza wszystkich swoich członków na kolejny VII już zjazd, który odbędzie się w Wigrach k. Suwałk, w pokamedulskim klasztorze na wyspie jeziora Wigry, w dniach 11-14 czerwca 1998 r. (tradycyjnie od czwartkowego Bożego Ciała do niedzieli). Wyspa na jeziorze Wigry (trzecie co do wielkości w Polsce) połączona jest […]

wiktorowo. 89

Życiorys mój

Stanisław Żółtowski z Aleksandrowa Urodziłem się 4 kwietnia 1927 r. w Aleksandrowie Kujawskim z matki Aleksandry z domu Kowalskiej i ojca Albina zatrudnionego w tym czasie na stanowisku zawiadowcy stacji PKP w Aleksandrowie Kujawskim. W rodzinie naszej oprócz mnie byli jeszcze dwaj bracia. Romuald starszy ode mnie o 6 lat i Henryk starszy ode mnie […]