wiktorowo. 89

Pamiętnik wojenny 1939-1945

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru. Działdowo – II etap „Godnie” nas przyjęto: już przy wysiadaniu skopano nas i zbito, młodzi silni esesmani, pijani, cieszyli się nad nami – do męczenia. „Polnische Banditen” i „Polnische Schwein” towarzyszyły nam do miejsca zakwaterowania. Tam przy wejściu do koszar 3. batalionu 32. pp z Modlina ustawili się s…syny szeregiem […]

wiktorowo. 89

Życiorys mój

Ciąg dalszy z poprzedniego numeru. Obecnie opiszę na naszym przykładzie, w jaki sposób hitlerowcy wysiedlali Polaków. Do naszego domu w dniu 21 kwietnia 1942 roku samochodem przyjechało czterech mężczyzn. Dwóch z nich w czarnych mundurach SS, trzeci w mundurze wermachtu (tłumacz) i nowy „właściciel”, wspomniany Stefan Augustin. Kazali zawołać mojego ojca, który był zajęty pracą […]

wiktorowo. 89

Wiersze z tomiku „Oswajanie krajobrazu”

Wiosna spójrz miła za naszym oknem brzoza kwitnie czujesz na twarzy oddech pola wiosna wiosna wiosna z ziarna nadziei dziś wyrosła do kąta rzućmy wszystkie troski a na drobiazgi szkoda czasu kiedy na duszy rześko lekko jesteśmy równi i podobni ptakom na rozłożonych wolnych skrzydłach trzeba nam lecieć wprost przed siebie tam gdzie uderza serce […]

wiktorowo. 89

Historia mojego domu

Małgorzata Joanna Żółtowska Jestem przedstawicielką gałęzi rodu, której losy są typowe dla całej rzeszy mieszkańców Mazowsza. Są nas, „zwykłych” Żółtowskich, tysiące. Dla większości, tak jak i dla mojej rodziny, „fortuna kołem się toczyła”. Były czasy lepsze i gorsze. Trzeba było imać się najróżniejszych prac – po to, żeby przeżyć i utrzymać rodzinę. Byli i są […]

wiktorowo. 89

Lektury warte polecenia

Andrzej Mieczysław Żółtowski Adam Białobocki, Absolwenci Gimnazjum i Liceum św Marii Magdaleny w Poznaniu 1805-1950. Stowarzyszenie Wychowanków i Przyjaciół Gimn. i Lic. św. Marii Magdaleny w Poznaniu, PTPN, Poznań 1995, 227 s. Początki szkoły sięgają XV w. Pokonując różne przeciwności, dzięki wytrwałym staraniom społeczności wielkopolskiej działa i rozwija się do dzisiaj. Autor – absolwent z […]

wiktorowo. 89

Wspomnienia z Pławowic, majątku Janiny z Żółtowskich i Ludwika Hieronima Morstinów

Maria z Żółtowskich Glińska (córka Marcelego Żółtowskiego z Głuchowa) Moje opowiadanie jest uzupełnieniem wspomnień Iretki Byszewskiej, mojej stryjecznej siostry. Dla wyjaśnienia przypomnę nasze powiązania rodzinne. Naszym dziadkiem był Adam Żółtowski z Jarogniewic. Adam i Maria z domu Kwilecka, dla nas Bunia, dla innych krewnych ciocia Mimisia, mieli dwóch synów i trzy córki. Iretka jest córką […]