wiktorowo. 89

Materiały źródłowe do historii Rodziny Żółtowskich

Andrzej M. Żółtowski Część I – Cmentarze w Płocku: stary i komunalny Poniżej zestawiono wyniki poszukiwań informacji o członkach rodziny w Płocku w 2000 r., jako materiału wyjściowego do opracowania historii rodziny. Proszę o nadsyłanie uwag i uzupełnień oraz szerszych informacji bezpośrednio pod moim adresem lub do redakcji biuletynu. Stary cmentarz rzymskokatolicki w Płocku, ul. […]

wiktorowo. 89

Moja droga do Szkocji

Andrzej Żółtowski (Fragment listu pisanego do Papenburga do siostry Marioli Saryusz Zaleskiej, która przebywała tam w lipcu 1945 r. po oswobodzeniu obozuOberlangen, przekazany do druku przez Michała Żółtowskiego, publikowany już w „Biuletynie Ziemiańskim” nr 5/6 z 2000 r. W nr. 23 „Kwartalnika Związku Rodu Żółtowskich” Michał Żółtowski zamieścił wspomnienie pośmiertne o Andrzeju zmarłym w Łodzi […]

wiktorowo. 89

Poszukiwania osób i rodzin

Ksiądz kanonik Szymon Żółtowski, kapelan, ppłk WP, ur. 18.7.1886 w Libawie na Łotwie, zm. 20.2.1977 w Gdańsku, syn Jana – stoczniowca w Rosji – i Petroneli z Nowickich. Ukończył seminarium diec. mohylowskiej, działał w środowiskach polskich w Rosji. Więziony, powrócił do Polski w ramach wymiany jeńców po wojnie. W 1923-39 kapelan WP w Zegrzu. Brał […]

wiktorowo. 89

Trzeba robić rzeczy nadzwyczajne

Michał Żółtowski, Laski październik 2000 – luty 2001 Wspomnienia rządcy z Minogi w latach okupacji 1942-1944; Fragmenty Michał Żółtowski, ur. w 1915 r., syn Jana z Czacza, ziemianina wielkopolskiego, w latach 1942-1944 był rządcą, a następnie administratorem majątku Minoga (ok. 800 ha, przed 1939 pow. olkuski, w czasie wojny pow. miechowski woj. kieleckie, od 1999 […]

wiktorowo. 89

Wspomnienie o śp. Zbigniewie ze Skierniewic

W czerwcu br. już 10. raz spotkamy się na Rodzinnym Zjeździe. Jest to mała jubileuszowa data, skłaniająca mnie do zadumy i wspomnień, jak to się stało, że dziś mamy tak liczny Związek Rodu Żółtowskich, i odbyliśmy tyle miłych i serdecznych spotkań. A było to tak: w 1987 r. śp. Zbigniew ze Skierniewic poznał kilkunastoletniego ucznia […]

wiktorowo. 89

Założenia programowe nowego Zarządu

Rafał Maria Żółtowski Pokrótce przedstawiam podstawowe problemy i program działania naszego Związku w najbliższej przyszłości: Na pierwszym miejscu stawiam wydawanie kwartalnika. Pismo to jest najcenniejszym naszym spoiwem, czynnikiem jednoczącym nas, informującym o naszym istnieniu, nierzadko miłym wspomnieniem minionych chwil i przeżyć. By pismo nasze przedstawiało wartościowe treści, by ukazywało się regularnie, potrzebna jest praca sporej […]

wiktorowo. 89

Zebranie Zarządu Związku

18 marca 2001 r. w Laskach Głównym celem zebrania było omówienie działania Zarządu po zjeździe w Krynicy Morskiej w 2000 r., podsumowanie wyników wyjazdu do Rzymu i stanu przygotowań do Jubileuszowego Dziesiątego Zjazdu Związku w 2001 r. W toku zebrania omówiono następujące sprawy: Rafał przedstawił krótkie sprawozdanie z wyjazdu do Rzymu i audiencji u Ojca […]

wiktorowo. 89

Życzenia dla Ojca Świętego

W dniu 18 maja wysłano następujące życzenia od Związku Rodu Żółtowskich: Jego Świątobliwość Jan Paweł II Ojciec Święty Watykan W dniu 81. urodzin Ród Żółtowskich składa Waszej Świątobliwości gorące życzenia wielu lat życia w dobrym zdrowiu i w Łasce Bożej. W imieniu Rodziny Prezes Związku Rafał Żółtowski