wiktorowo. 89

„Z jednego pnia” – reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej

7 sierpnia 2001 r. o godz. 22 nadano w programie Polskiego Radia Bis półgodzinny reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej „Z jednego pnia”. Autorka wykorzystała nagrania z X Zjazdu Związku Rodu Żółtowskich w Zaniemyślu (14-17 VI 2001), by przedstawić zarówno uroki, jak i problemy Związku gromadzącego osoby noszące jedno nazwisko, ale reprezentujące różne zawody, różny poziom wykształcenia, środowisko, […]

wiktorowo. 89

Wrażenia z X Zjazdu w Zaniemyślu

Moje wrażenia ze Zjazdu są wybitnie subiektywne – związek z rodzinną Wielkopolską zawarłem przed osiemdziesięciu laty. Uderzały mnie zmiany, lecz również widzę wartości, jakie ta kraina potrafiła zachować w trudnych obecnych czasach. Uroczystość Bożego Ciała obchodziliśmy w Zaniemyślu – niewielkim miasteczku położonym nad brzegiem jeziora. Zwracało uwagę staranne przygotowanie procesji, liście paproci i tataraku rozesłane […]

wiktorowo. 89

16 X 2000 Audiencja papieska dla Polaków

16 października 2000 r. minęły 22 lata od wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Z tej okazji Ojciec Święty otrzymał gratulacje i życzenia z całego świata. 22. rok pontyfikatu obfitował w wydarzenia niezwykłe: wystarczy wspomnieć otwarcie Wielkiego Jubileuszu, podróż na Synaj i do Ziemi Świętej, beatyfikację dwojga pastuszków z Fatimy, Dzień Przebaczenia, Światowy Dzień […]

wiktorowo. 89

Hymn Rodu Żółtowskich

Marek z Poznania, autor hymnu rodzinnego, opublikowanego w nr. 11-12 z 1996 roku, proponuje, po przemyśleniach, dodać dwie nowe zwrotki. Przedstawiamy je poniżej: Przodkowie nasi w Ziemi Płockiej żyli, Tutaj powstała Żółtowskich historia, Książę Ziemowit wieś Żółtowo nadał, Za wierność Polsce – herb Ogończyk dodał. Tak się zaczęły rodu tego dzieje, Obrona Polski, Wolności i […]

wiktorowo. 89

Kalendarium czerwiec-wrzesień 2001

14-17 VI 2001 X Zjazd w Zaniemyślu. Udział w uroczystościach Bożego Ciała. Zebranie Ogólne Związku. Spotkanie z prof. A. Kwileckim (patrz str. 6). Odwiedzanie siedzib rodzinnych w Wielkopolsce (str. 4-6). „Legenda herbowa” – sztuka wystawiona siłami własnymi. „Za rok spotkamy się znowu” – bal pożegnalny. Uczestnicy Zjazdu otrzymują nr 24 i 25 „Kwartalnika” oraz ankietę. […]

wiktorowo. 89

Garść wspomnień z przeszłości

Michał Żółtowski z Lasek Podchorążówka w Grudziądzu 1937-1938 Kontynuujemy cykl wspomnień Michała Żółtowskiego, ur. w 1915 roku, syna Jana z Czacza, ziemianina wielkopolskiego. Przedstawione fragmenty, dotyczące trudów codziennego życia młodych podchorążych rezerwy XII Rocznika (1937-1938) Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, pochodzą z przygotowywanej przez Piotra Szymona Łosia i Michała Żółtowskiego publikacji na temat ziemian […]