wiktorowo. 89

Władysław Leon Jan Żółtowski /1914-1940/

Urodził się 9 IV 1914 r. w Poznaniu jako syn Leona i Anny z Mężyńskich. Z domu rodzinnego wyniósł żywe tradycje służby narodowi i Ojczyźnie. Dziadek jego Stanisław był prezesem Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, instytucji jednoczącej w erze Bismarcka wszystkie polskie organizacje w Wielkopolsce, pradziadkiem – książe Adam Sapieha, znany działacz małopolski, powstaniec z 1863r. Również […]

wiktorowo. 89

Członkowie Rodziny Żółtowskich na Politechnice Warszawskiej

Politechnika Warszawska powstała w 1915 r. i ukształtowała się w latach 1918-1925. Celem jej działań było: „uprawianie dziedzin wiedzy, krzewienie nauki i umiejętności, dawanie wykształcenia do działalności naukowej, zawodowej i obywatelskiej” (Statut PW z 1921 r.). Od początku działali w niej członkowie rodziny Żółtowskich. W dostępnych mi materiałach znalazłem informacje o kilkudziesięciu osobach. W roku […]

wiktorowo. 89

Fragmenty „Monografii opactwa Cystersów we wsi Mogile opracowanej i pamięci ubiegłych w 1864, pięciuset lat istnienia Akademii Krakowskiej poświęconej przez Towarzystwo Nauk Krakowskiei Akademię Krakowską” Władysława Łuszczkiewicza.

„Podczas komendy Wężyka w Mogile przypadła na Polskę klęska cecorska. Piękna tradycja wiąże ten wypadek z oddaloną Mogiłą. Stefan Skarbek Żółtowski, herbu Ogończyk, mąż rycerski starodawnego w Płockiej Ziemi domu,znalazł się wraz z innymi współtowarzyszami broni w oczywistym niebezpieczeństwie życia. W chwili, gdy już śmierć niechybna z ręki pohańca groziła, zjawia mu się, polegającemu Bogu […]

wiktorowo. 89

Nad czym obradował Zarząd?

Po Zjeździe w Zajączkowie Zarząd Związku Rodu Żółtowskich dwukrotnie zbierał się w Laskach Warszawskich: 27 listopada ub. r. oraz ostatnio 5 marca br. W trakcie obrad Zarządu poruszone były następujące sprawy: informacja skarbnika o kosztach i rozliczeniu Zjazdu w Zajączkowie, ustalono, że trzeci kolejny zjazd Związku odbędzie się w Płocku i Ziemi Płockiej jako kolebce […]

wiktorowo. 89

Gałąź Rodu Żółtowskich z Popłacina

Pamięć ludzka jest ograniczona, często do dwu, trzech pokoleń i dalej nie sięga. Z różnych to powodów – z zaniedbania, braku miłości do historii i przekazów, także z powodów politycznych. W ciągu ostatnich 50 lat nie pozwalano jawnie i płynnie przekazywać danych o czasach i o ludziach nie z tego systemu. Zniszczono więc tradycje szlacheckie, […]

wiktorowo. 89

Rezurekcja

Jeszcze noc głucha i ślepa, powleczona czernią, Ciało i głaz na swych miejscach trwają, Pod Krzyżem Golgota, W dole śpi miasto. Jeszcze czas nie nadszedł. Lecz kiedy nadejdzie, Niech nasza codzienna gnuśność wybaczona będzie.Głosem donośnym – Hosanna! – zawołamy, Dotąd tacy niemi Oczy niespokojne czegoś wciąż szukają, Twarze ze strachu pobladły. Może opadnie z nas […]