wiktorowo. 89

Spis treści Kwartalnika nr 1-31

Uwaga: Na pierwszej stronie każdego numeru „Kwartalnika”, bezpośrednio pod nagłówkiem tytułowym, znajduje się motto: „Wytworzyć w licznej rodzinie taki poziom moralny…” itd., autorstwa Jana Żółtowskiego z Czacza. Nr 1 wrzesień 1993 Narodziny Związku, Zbigniew ze Skierniewic 1/1 Związek Rodzinny Żółtowskich [działający w Wielkopolsce w l. 1903-1939], Andrzej Ludwik z Milanowa 1/1-2 Związek Rodu Żółtowskich. Regulamin […]

wiktorowo. 89

Związek Rodu Żółtowskich

Związek założono w 1992 r. w Skierniewicach z inicjatywy Natalii i Zbigniewa Żółtowskich. Związek jest stowarzyszeniem zwykłym, został zarejestrowany 7 IV 1993 r. w Skierniewicach. Liczy 100-150 członków oraz kilkuset sympatyków z obszaru całego kraju i zagranicy. Kontakty osobiste, głównie poprzez udział w zjazdach rodzinnych, utrzymuje ok. 500 osób. Zasadniczym statutowym celem działania jest tworzenie […]