90 Lidka IMG_4231

Przygotowania do wydania „Genealogii Rodu Żółtowskich”

W związku z podjęciem pracy redakcyjnej nad drugim wydaniem (rozszerzonym i uzupełnionym) „GENEALOGII RODU ŻÓŁTOWSKICH” zwracamy się z prośbą, o pomoc do KUZYNEK, KUZYNÓW I POWINOWATYCH – WSZYSTKICH CZŁONKÓW RODU ŻÓŁTOWSKICH. Naszym zamiarem jest nie tylko uzupełnienie, ale i poprawienie tekstu „GENEALOGII”. W związku z tym prosimy o bardzo uważne przeczytanie tekstu załączonej ankiety i […]

90 Lidka IMG_4231

Boże Ciało

daj nam Panie dzień pogodny ześlij pokój w nasze serca – my zaś w polu na modlitwach pośród kwiatów i wśród ptaków na ulicach pośród domów śpiewu dzwonów a nad nami Łaska Twoja niebo takie jak w Galilei i ta Jasność niepojęta Hostia Święta Boże Ciało ześlij miłość w nasze serca daj nam Panie czas […]

90 Lidka IMG_4231

Zebranie Zarządu 21 marca 2004 r.

Informacje o XIII zjeździe Związku Zebranie odbyło się w Laskach. Z ważnych przyczyn osobistych nie brali w nim udziału Natalia i Jarosław ze Skierniewic oraz Wacław z Łodzi. Program zebrania: Przygotowania do XIII Zjazdu Program Zjazdu Kwartalnik Związku Różne Omawiane tematy i podjęte decyzje: Stan przygotowań do XIII Zjazdu przedstawił Stefan z Warszawy – omówiono […]

90 Lidka IMG_4231

Relacja z XII zjazdu Związku Rodu Żółtowskich

w Mąchocicach Kapitulnych w dn. 18-22 czerwca 2003 r. Znane są różne miary czasu. Większość ludzi posługuje się kalendarzem, który zawiera rok od stycznia do grudnia. W Kościele przestrzegany jest rok kościelny. Wszystkich, którzy uczą się w szkołach, obowiązuje rok szkolny, a tych, którzy studiują – rok akademicki. Mój rytm roczny wyznaczają kolejne zjazdy rodu […]

90 Lidka IMG_4231

Od „Uprawy” do „Tarczy” – część 3

Działalność Żółtowskich na rzecz „Uprawy-Tarczy” Odezwała się ze Stanów Jula Żółtowska-Bnińska, córka Pawła, a żona Wacława Bnińskiego. Widziałem ją zaledwie parę razy w życiu. Pamiętam spotkanie w Pławowicach Morstinów, gdzie w czerwcu 1943 zjechało przeszło dwadzieścia dziewcząt na egzaminy dyplomowe kursu sanitariuszek. Żadna z nich, a zapewne również instruktorki nie wiedziały, że cała akcją sanitarną, […]

90 Lidka IMG_4231

Julia Maria z Żółtowskich Bnińska (ur. 1923)

Czł. AK, ps. „Anna”, działała w „Uprawie-Tarczy” 1943-1945. Urodziła się 26.7.1923 w Warszawie. Jest córką Pawła Żółtowskiego (1889-1985), członka AK i Uprawy-Tarczy, i Anny z Potockich (1898-1982) z Chrząstowa. Ma dwie siostry: Marię Potocka i Elżbietę Wężyk. Wyszła za mąż 9.6.1945 za Wacława Hilarego Bnińskiego (1923-1998) syna Hilarego i Jadwigi z Tarnowskich, dziennikarza, działacza politycznego […]

90 Lidka IMG_4231

Relacja Julii z Żółtowskich Bnińskiej – styczeń 2004

Od wiosny 1942 mieszkałam z matką i dwiema siostrami w Piotrkowicach Małych k. Proszowic. Wiosną 1943 r. Helena Morstinowa z Kowar koło Proszowic (żona Alfreda, ps. Weronika) zawiadomiła mnie, że w Kowarach odbędzie się kurs sanitarny. Kurs prowadziła Barbara Świacka (o jej nazwisku dowiedziałam się później). Druga część kursu, chyba w czerwcu 43, odbyła się […]

90 Lidka IMG_4231

Paweł Żółtowski z Niechanowa – w wojsku

Paweł Żółtowski (1889-1985) z Niechanowa – syn Stanisława i Marii z ks. Sapiehów – rozpoczął działalność wojskową w 1912 i 1914-1918 od obowiązkowej służby w armii niemieckiej. W 1919-1925, i później – krótko, w 1939 – służył w armii polskiej. W 1940-1945 działał w ZWZ AK i w „Uprawie-Tarczy” – organizacji wspierającej AK. O latach […]

90 Lidka IMG_4231

Wspomnienia z wakacji 2003

Dziennik z podróży Wyprawę – spływ Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim – planowaliśmy od dawna. Pomocy udzielili nam Rafał z Korycina i Ryszard z Suwałk. 5 lipca dowiedzieliśmy się, że Ania została przyjęta na Wydział Farmacji Akademii Medycznej w Gdańsku. Wielka radość i natychmiastowa decyzja – następnego dnia wyruszamy! Załadowaliśmy na dach nasze canoe [znane […]