wiktorowo. 89

Życzenia świąteczne

Błogosławieństwa Wielkanocne niosą nadzieję, pokój i miłość. Z wiosną wszystko zaczyna wzrastać na nowo i budzi się nowe życie. Tak więc niech te Święta Wielkanocne odkrywają nadzieję na jutro, miłość w Waszych sercach, tak abyście wiedzieli, że każdy nowy dzień jest tym najlepszym, a lepsze jutro spełni się. Życzymy wszystkiego najlepszego, co tylko życie może […]

wiktorowo. 89

Spotkamy się na Kaszubach

Informacja dotycząca tegorocznego Zjazdu Rodu Żółtowskich Ośrodek, który zaproponowany był pierwotnie, niestety nie spełniał naszych oczekiwań, dlatego Zarząd podjął decyzję o wyszukaniu innego miejsca. Zjazd odbędzie się w terminie 10-14. 06 w Gołuniu. Ośrodek położony jest na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, wśród lasów, bezpośrednio nad jeziorem Gołuń, oddalony od Trójmiasta 70 km, od Kościerzyny 20 […]

wiktorowo. 89

O moim Ojcu Józefie Żółtowskim – cichym bohaterze

Skrzynka pamięci Z opowiadań Mamy i Sióstr wiem, że w czasie wojny Ojciec wstąpił do Armii Krajowej i działał na terenie okręgu płockiego. Niewiele się w domu mówiło na temat akcji, w których brał udział. Dopiero w 1985 roku od mojej chrzestnej, również członkini AK, dowiedziałam się, że był wyznaczany do najbardziej niebezpiecznych akcji. Tyle […]

wiktorowo. 89

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu

Grudzień 2008 14 grudnia 2008 roku w świątecznym już nastroju spotkaliśmy się w gościnnych progach domu Basi i Jarka w Skierniewicach. Przybyli niemal wszyscy członkowie Zarządu. Obrady rozpoczął prezes Rafał, który przywitał zebranych, a szczególnie Bożenę Wandę z Warszawy. Bożena przyjechała na zebranie na zaproszenie prezesa, który zaproponował jej członkostwo w Zarządzie. Bożena Wanda wyraziła […]

wiktorowo. 89

Być dobrym ojcem

9 października 2008 r. urodziła się moja córka Aleksandra. Ciekawi mnie, jak zmieni się nasze życie, co nowego wprowadzi w naszym życiu ta mała, nowa istotka. Myślałem, jak postępować, żeby zasłużyć na miłość i szacunek swego dziecka. Wychowywać dziecko, tzn. wspierać je w ciągłym rozwoju, wpajając najważniejsze wartości. Rozwój zdolności dziecka następuje stopniowo. Więź emocjonalna […]

wiktorowo. 89

Pochodzenie szlachty – rycerstwo

Rys historyczny Szlachta polska wywodziła się z rycerstwa, które wzięło swój początek w XI wieku. Do czasu panowania Bolesława Chrobrego wojownicy otrzymywali konie, broń i żołd. Po dwóch wiekach wojowników zastąpiło rycerstwo, które wystawiało oddział z niezbędnym wyposażeniem, zwany „kopią”. Wówczas Pan lenny zaczął wynagradzać zasłużonych rycerzy ziemią, która stała się podstawą utrzymania „kopii”. Co […]

wiktorowo. 89

Podwieczorek w Poniedziałek Wielkanocny

I słychać wokół postękiwania jak ze zdartej płyty: „…święta, święta – i po świętach…” Postękiwania? A jakże? Tu boli żołądek, tam wątroba po raz piąty z rozpaczy na boki się przewraca, a ile woreczków żółciowych najchętniej na lewe strony by się powywracało! O bolących brzuchach to już nie ma co mówić – żadne kiszki dziś […]

wiktorowo. 89

Glosa do tekstu pani Stefanii Chwiejczak „Wspomnienia z czasów właściwych każdej epoce”

Komentarz do tekstu z numeru 52 Kwartalnika Związku Rodu Żółtowskich Bardzo dziękuję za wspomnienia o moim ś.p. Ojcu, ale pragnę sprostować, że On nigdy nie był hrabią, tytuł ten bowiem przysługiwał tylko mojemu Dziadkowi Marcelemu i Jego najstarszemu synowi, którego Niemcy spalili w Oświęcimiu. Mój Ojciec bardzo tego przestrzegał i wszędzie gdzie mógł, ten błąd […]

wiktorowo. 89

W Domu Rodziny Rodzin

Obrazki z życia polskiej wsi Jesień. Po leczeniu ciężkiej i przewlekłej choroby skierowano mnie do Domu Rodziny Rodzin w Krynicy, który z polecenia księdza Prymasa Wyszyńskiego prowadziła bezhabitowa siostra – ósemka – Róża Siemieńska. „Ósemki” to bezhabitowe zgromadzenie zakonne powołane w czasie II wojny światowej przez księdza Prymasa. To, co Róża stworzyła w niezwykle trudnych […]