wiktorowo. 89

Od redakcji

Mamy nadzieję, że większość, Żółtowskich (a może nawet wszyscy?) i miłośników naszego Związku chętnie czyta kwartalniki i z niecierpliwością czeka na nowiny. Wszyscy są ciekawi, co będzie można przeczytać w nowym numerze. Może dowiemy się o jakimś wydarzeniu? Zależy to od nas samych, od tego, czy będziemy chcieli podzielić się informacjami i wspomnieniami. Każdy z […]

wiktorowo. 89

Wigilijne drzewko

Jedno z najpiękniejszych świąt to święta związane z Bożym Narodzeniem. Ale nie zawsze były one radosne. Jest rok 1939. Poznań. Pierwsze miesiące II wojny, najokrutniejszej w historii świata. Świąteczne dni Bożego Narodzenia. Choinka przepięknie ustrojona została sama w pustym, zimnym mieszkaniu. Jeszcze żyje, nie umarła, ale od czasu do czasu spadają ozdoby, rozbite szklane świecidełka […]

wiktorowo. 89

Świętej pamięci „Dużego” i „Małego” Michała

Minął kolejny 1 listopada 2011 roku i kolejny rok od odejścia dwóch dżentelmenów, a zarazem pasjonatów historią, szczególnie Rodu Żółtowskich, zasłużonych dla powstania Związku Rodu. Sposób, w jaki odczuwam wdzięczność Bogu za poznanie wuja Michała z Lasek i Michała z Łodzi, a obu Michałom za nasze dobre, wręcz serdeczne, przyjacielskie i rodzinne relacje, opisuję poniżej. […]

wiktorowo. 89

Jeszcze raz o XX jubileuszowym zjeździe Rodu Żółtowskich

Tegoroczny Zjazd był moim czwartym spotkaniem i wiązał się z bardzo ważnym dla mnie wydarzeniem. Ze Stanów miała przylecieć na trzy miesiące moja siostra Krystyna po wielu latach niebytności w Polsce. Udało mi się namówić ją do przełożenia terminu przylotu z marca na kwiecień, by mogła uczestniczyć w czerwcowym Zjeździe. Krysia mieszka z rodziną od […]

wiktorowo. 89

Ksiądz Jerzy Wolff

Z księdzem Jerzym Wolffem poznaliśmy się jesienią 1958 roku, gdy wróciłem po roku nieobecności do Lasek. Był to początek listopada, rok szkolny dawno rozpoczęty. W pierwszej chwili nie wiedziałem, jaki mnie czeka przydział pracy. Prezes Towarzystwa Antoni Marylski prosił mnie, bym poznał się ze świeżo przybyłym i wciąż chorującym ks. Jerzym Wolffem. Był On w […]

wiktorowo. 89

Symbolika świąt Bożego Narodzenia

Choinka jest nawiązaniem do początków Starego Testamentu i do rajskiego drzewa, które w ogrodzie Eden stało się dla Adama i Ewy sposobnością do nieposłuszeństwa Bogu. Drzewo, które było symbolem grzechu, przeobraziło się w symbol zbawienia, a w tradycji chrześcijańskiej nazywamy to: błogosławioną winą. Stąd uroczysty charakter drzewka, które wskazuje na sens historii. Wigilia pochodzi od […]

wiktorowo. 89

Arystokratyczne tytuły szlachty polskiej

Część II Kniaż, Książę, Wielki książę Kniaź to dziedziczny honorowy tytuł szlachecki w Wielkim Księstwie Litewskim i Wielkim Księstwie Moskiewskim. Na sejmie Lubelskim 1569 r. kniaziowie ostatecznie zrównani zostali z resztą szlachty. W I Rzeczypospolitej od lat trzydziestych XVII wieku jedynym tytułem uznawanym i używanym oficjalnie tytułem dziedzicznym był właśnie tytuł kniazia. Tytułu kniaź używali: […]