187956806

Piotr z Sandomierza i jego wnuki

Janina i Piotr z Sandomierza przedstawiają najmłodsze pokolenie – nasze wnuki i wnuczki – od lewej: Milena, Paweł, Bartłomiej , Elektra, Julia, Marica. Mimo różnicy charakterów, nasze najmłodsze potomstwo scala całą rodzinę, dając iskrę nadziei na to, że korona naszego drzewa genealogicznego będzie się rozrastać. Z UŚMIECHAMI ZAŁĄCZONYMI NA FOTOGRAFII POZDRAWIAMY CAŁY RÓD ŻÓŁTOWSKICH.