wiktorowo. 89

Groby rodzinne Żołtowskich na Cmentarzu Powązkowskim

Na Cmentarzu istniejącym od 1790 roku znajdują się: kościół pod wezwaniem Św. Karola Boromeusza, katakumby oraz około 60 tys. grobów w około 400 kwaterach o łącznej powierzchni 43 hektarów. Ogólną liczbę pochowanych zmarłych ocenia się na ponad milion. W ostatnich latach odbywa się rocznie do 2 tysięcy pogrzebów, wyłącznie w istniejących już grobach rodzinnych. Ze […]

wiktorowo. 89

Narodziny Związku

Odkąd pamiętam w bibliotece domu rodzinnego na półce z książkami stał skromny, oprawiony w brązowe płótno tom z tłoczonym tytułem – Monografia Rodu Żółtowskich herbu Ogończyk. Nazwisko Żółtowski było wymawiane zawsze z szacunkiem – ono zobowiązywało (ciotka Irena nie wyszła za mąż – panna Żółtowska nie znalazła odpowiedniego partnera; stryjenka też odrzuciła matrymonialne propozycje – […]

wiktorowo. 89

Początki Rodu Żółtowskich herbu Ogończyk

„…Przodkom tej familii Ziemowit książę Mazowiecki pod rok 1402 niektóre grunta był puścił miedzy Płockiem a Sierpcem, kędy oni od imienia swego wieś założyli Żółtowo nazwaną z innemi siedmią, na co przywilej tegoż księcia w owym domu, chowają. Drugi tegoż Książęcia list maja, w którym konfirmował [zatwierdził – M.Ż.] przyjęcie ich do herbu tego od […]

wiktorowo. 89

Związek Rodu Żółtowskich

Regulamin ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę ZWIĄZEK RODU ŻÓŁTOWSKICH zwane w dalszym ciągu Regulaminu Związkiem i powstało na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Prawo o stowarzyszeniach, Rozdział 6 art. 40-43) wraz z późniejszymi zmianami. Terenem działania związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba władz […]

wiktorowo. 89

Związek Rodzinny Żółtowskich

W pierwszym numerze kwartalnika Związku Rodu Żółtowskich winienem przywołać na pamięć pierwszy Związek Rodzinny Żółtowskich założony w 1903 roku i przybliżyć członkom dzisiejszego Związku fundamenty oraz zasady tego dawniejszego. Związek Rodzinny Żółtowskich został wpisany do rejestru sądowego w Poznaniu 5 stycznia 1903 roku. W paragrafie 2. statutu zwanego Ustawą Związku podkreślono: „…Zadaniem Związku jest utrzymać […]