Materiały źródłowe do historii Rodziny Żółtowskich (część 4)

Cmentarz rzymskokatolicki w Warszawie na Powązkach

Cmentarz Powązkowski w Warszawie założono w roku 1790. Powiększano go
wielokrotnie, obecnie ma 43 ha powierzchni. Jest miejscem pamięci o wielu
Polakach, gromadzi liczne dzieła sztuki nagrobnej, podlega szczególnej
ochronie. Podzielony jest na blisko 400 kwater, ogólną liczbę pochowanych
zmarłych ocenia się na mniej więcej milion. Wśród nich jest liczna grupa
naszych bliskich. Nie ma pełnego spisu pochowanych tu zmarłych – archiwum
cmentarza w roku 1944 uległo zniszczeniu – zatem gromadząc materiały do
historii rodziny, trzeba podjąć kwerendę wśród grobowców cmentarza.

Pierwszą informację o większej grupie pochowanych na cmentarzu członkach
rodziny Żółtowskich zawiera publikacja z 1993 roku (Związek Rodu Żółtowskich,
„Kwartalnik” nr 1, Skierniewice 1993) Jest to lista ok. pięćdziesięciu
osób noszących nazwisko Żółtowski. Kolejne lata poszukiwań, głównie wśród
cmentarnych pomników, pozwoliły na poznanie dalszych grobów i poszerzenie
wiedzy o zmarłych.

Poniżej przedstawiono zbiór inskrypcji nagrobnych zebranych w latach
2000-2001. Nie odwzorowano kroju liter oraz ich rozmieszczenia, oznaczono
jedynie podział na wiersze. Dla ułatwienia przeszukiwania tekstu imiona i
nazwiska zmarłych podano dużymi literami. By umożliwić prowadzenie
ewentualnych szerszych analiz genealogicznych, opisem objęto, obok
osób noszącychnazwisko Żółtowskich jako rodowe lub nabyte, innych zmarłych, pochowanych we
wspólnym grobie. Numerację grobów przyjęto wg danych administracji
cmentarza.

Podano także treść kilkunastu nekrologów opublikowanych w prasie
warszawskiej z lat 1847-1929. Może to być przydatne w poszukiwaniach
nieopisanych jeszcze grobów.

Teksty inskrypcji na odszukanych grobach

oznaczenia: / – koniec wiersza; *) – przypisy; [ ] – dodatkowe informacje; nr
kwatery i grobu – szczególnie poszukiwane informacje o zmarłych; [?] – tekst
nieczytelny.


Kwatera 10-5-16

Grób / rodziny / FROHLICH /
ś. p. / FRANCISZEK IGNACY / FROHLICH / urzędnik Kasy Gubernialnej / żył lat
58 † 15 stycznia 1899 r. / *)
ZOFIA MALINOWSKA † 1914 /
HALINA FROEHLICH † 1920 /
BIBIANNA FROLICH † 1924 / *)
STANISŁAW FREULICH † 1930 /
JADWIGA / FROHLICH / † 1939 /
REGINA z FROLICHÓW / ŻÓŁTOWSKA / † 1950 / **)
ZDZISŁAW / FRELICH / † 1930 /
LEONARDA / FRELICH / † 1969 /
*) Franciszek i Bibianna byli rodzicami Reginy z męża Żółtowskiej.
**) Regina była żoną Władysława Żółtowskiego, syna Antoniego Pawła Żółtowskiego
-> kwatera 30-4-23


Kwatera 17-4-2

Grób rodziny / SZCZECIŃSKICH / i / OBUCHOWICZÓW /
ś. p. / MARIA ANNA / z ŻÓŁTOWSKICH / WINDYGA / żyła lat 61 zm. dn. 4 I
1906 r. /
ś. p. LEOKADIA BARBARA z WINDYGÓW [SZCZECIŃSKA] / 4 XII 1896 – 10 III 1950 /
i / ANTONI BONIFACY [SZCZECIŃSKI] / 12 V 1868 – 24 VII 1945 / SZCZECIŃSCY /
21 VI 1899 † 13 VII 1932 / ś. p / z OBUCHOWICZÓW / LEOKADIA OBUCHOWICZOWA /
Najukochańszej żonie i mateczce naszej – cześć Jej świetlanemu duchowi –
Pokój wieczny drogim nam cieniom /
ś. p. / KAZIMIERZ OBUCHOWICZ / żył lat 61 zm. d. 4 XI 1956 / Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie /
ś. p. / MATYLDA JÓZEFA / ze SZCZECIŃSKICH / SZYMAŃSKA / mgr inż. nauk /
agrotechnicznych / ur. 14 III 1905 r. / zm. 19 III 1961 r. /
MARIAN / SZCZECIŃSKI / żył lat 82 / zm. 13 XI 1981 r. /
ś. p. / MARJAN / OBUCHOWICZ / podchorąży 3 p.p. Leg. / przeżywszy lat 21 /
poległ w obronie Ojczyzny / pod Lwowem / dnia 24 / I 1919 r. / cześć Jego
pamięci! /


Kwatera 17-4-11

JADWIGA z DYBOWSKICH /
WOJCIECH WINDYGA / zm. 11.11.189[?] / Pozostała żona wraz z dziećmi / *)
*) Wojciech był mężem Marii z Żółtowskich (1845-1906) -> kwatera 17-4-2.


Kwatera 17-5-13

Grób rodziny / ŻÓŁTOWSKICH / 1900 r. /
Grób / rodziny / ŻÓŁTOWSKICH / i / DĄBROWSKICH /
Tu / spoczywają zwłoki / ś. p. / DĄBROWSCY /
KLEMENSA z ŻÓŁTOWSKICH / [DĄBROWSKA] / 1874-1932 /
JAN [DĄBROWSKI] zm. w Łucku / 1867-1942 /
ZYGMUNT [DĄBROWSKI] / 1909-1982 /
WANDA [DĄBROWSKA] 1911-1984 /
IZABELA [DĄBROWSKA] 1917 – [brak daty] / Proszą o Zdrowaś Marya /
Tu spoczywają zwłoki [?] ś. p. /
MAŁGORZATA GURNIEWSKA / żyła lat 70 /
JAN ŻÓŁTOWSKI / żył lat 59 /
LUDWIK ŻÓŁTOWSKI / żył lat 36 /
HELENA ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 12 /
JULIA KRYNIEWIECKA / żyła lat [?] / Proszą o Zdrowaś Marya /
KLEMENSA z ŻÓŁTOWSKICH / DĄBROWSKA / żyła lat 57 zm. dn. 8 VI 1932 r. /
ś. p. / STANISŁAWA z DĄBROWSKICH / JANISZEWSKA / żyła lat 79 zm. 9 VII 1978
/
symbolicznie / EDMUND / JANISZEWSKI / żył lat 48 zginął w 1943 r. /


Kwatera 25-4-1

Grób / generała TYSZKIEWICZA / Wieczny odpoczynek / racz Im dać Panie /
ś. p. / JÓZEFA z hr. SOŁŁOHUBÓW / hrabina TYSZKIEWICZOWA / małżonka
generała Wojsk Polskich / zmarła w Świsłoczy d. 16 lutego 1928 r. / złożona
w tym grobie / d. 20 grudnia 1867 r. / przez wdzięczną córkę /
ś. p. / KAROL WODZIŃSKI / ur. d. 31 sierpnia 1849 r. / † 24 grudnia 1862 r.
/ Ukochanemu synowi niepocieszona matka /
ś. p. / MARYA z WODZIŃSKICH / ŻÓŁTOWSKA / ur. d. 29 marca 1854 r. / zm. 25
lipca 1889 r. / żyła lat 35 / Nie na tej ziemi było Jej mieszkanie /
ś. p. JÓZEFA z hrabiów TYSZKIEWICZÓW / WODZIŃSKA / † d. 24 czerwca 1900
r. / żyła lat 79 / Niech odpoczywa w pokoju /
ś. p. / TADEUSZ TYSZKIEWICZ / jenerał – senator / 1774-1852 / Walczył w
Litwie pod Jasińskiem / w Prusiech pod Napoleonem / w Galicyi i Rossyi pod
Poniatowskim / Po trzykroć wygnaniec / żywot cały w kraju i za krajem / w
wojnie i pokoju / Ojczyźnie poświęcił /
ś. p. / MARIA z ZAMOYSKICH / Józefowa ŻÓŁTOWSKA / ur. 16 VII 1886 / † 21
XI 1944 /
ś. p. / JÓZEF ŻÓŁTOWSKI / * 25 IV 1875 w Kocku / † 2 VII 1954 w Warszawie
/
ś. p. / ERYK / ŁODZIA-KURNATOWSKI / senator RP / * 14 XI 1883 w Kolnicy / †
23 II 1975 w Warszawie /
ś. p. / HELENA z ŻÓŁTOWSKICH / KURNATOWSKA / ur. 4 VI 1911 / † 1 II 1998 /
Kwatera 30


Kwatera 30-4-23

ś. p. / ANTONI / ŻÓŁTOWSKI / żył lat 54 / zmarł d 4-go listopada 1913 r.
/
TEODORA KLAPCZYŃSKA / z KARPIŃSKICH / żyła lat 72 zm. X[!] 1914 r. /
IRENA ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 19 zm. 28 VI 1919 r. /


Kwatera 30w-4-13

Grób rodziny / SIERZPUTOWSKICH /
ś. p. / ANIELA RÓŻA [SIERZPUTOWSKA] / wdowa po ś. p. / Tadeuszu / dyr. Tow.
Kred. / Ziemskiego. † 1926 /
BOLESŁAW [SIERZPUTOWSKI] / generał br.[ygady] WP / † 1933 /
IDA LUDWIKA / z ŻÓŁTOWSKICH [SIERZPUTOWSKA] / wdowa po / ś. p. Bolesławie /
† 1959 /
Grób symboliczny / ANDRZEJA / OLSZAŃSKIEGO / żołnierza AK / uczestnika /
Powstania Warsz. / w Batalionie / Ruczaj / wywiezionego / w 1945 r. do Rosji /
gdzie zaginął / bez wieści /
z SIERZPUTOWSKICH / WANDA Andrzejowa / OLSZAŃSKA / † 1997 /


Kwatera 31w-6-24

ś. p. / JANINA z ŻÓŁTOWSKICH / MORSTINOWA / żyła lat 69 / zm. 19 III 1965
/
LUDWIK HIERONIM / MORSTIN / pisarz / ur. 1886 / zm. 1966 /


Kwatera 31w-6-26

Rodzice, siostra, mąż i / pięcioro dzieci żegnając tym pomnikiem / KAZIMIERĘ
z ŁUSZCZEWSKICH / KOMIEROWSKĄ / co obok cnót obowiązkowych / położyła zasługi
w piśmiennictwie / krajowym / ur. 14 paź. 1829 † 15 listop. 1863 / *)
TADEUSZ SADOWSKI / [do uzupełn.]
ANTONINA Z KOMIEROWSKICH / SADOWSKA / [do uzupełn.]
*) Kazimiera była córką Wacława Łuszczewskiego i Magdaleny z Żółtowskich,
córki gen. Edwarda Żółtowskiego -> kwatera 64-1-20.


Kwatera 45-4-2

Grób KUNICKICH /
ś. p. / HENRYK BONIFACY [KUNICKI] / żył lat 40 zm. 12 VII 1929 / *)
ś. p. / HENRYK GRACJAN [KUNICKI] / żył lat 82 zm. 7 III 1936 /
ś. p. / HANNA JANINA [KUNICKA] / żyła lat 38 zm. 11 V 1939 /
ś. p. / MARIA z KRĘCKICH [KUNICKA] / żyła lat 79 zm. 15 IX 1944 / *)
*) Henryk Bonifacy i Maria byli rodzicami Jadwigi z Kunickich Żółtowskiej, żony
Mieczysława Żółtowskiego (1897-1980) -> 45-5-4.


Kwatera 45-5-4

ś. p. / JULIA KUNICKA / zm. 11 IV 1908 r. /
MIECZYSŁAW ŻÓŁTOWSKI / ur. 20 XI 1897 zm. 22 VI 1980 /
HELENA [z KUNICKICH] CHYLIŃSKA / ur. 20 II 1893 zm. 16 VII 1980 /
TADEUSZ CHYLIŃSKI / ur. 14 XI 1898 zm. 7 I 1969 /


Kwatera 47-3-10

ś. p. / ksiądz KAZIMIERZ ŻÓŁTOWSKI / Proboszcz par. Glinianka / 1870-1917 /
ś. p. / LEONARD GÓRECKI / * 1853 † 1914 /
ś. p. / ZOFIA GÓRECKA z d. ŻÓŁTOWSKA / zm. w 1950 r. / pochowana w
kieleckim /


Kwatera 48-5-18

ś. p. / HELENA / BRUDNICKA / z ŻÓŁTOWSKICH / ukochana i najtkliwsza / żona
i matka / zm. dn. 11 V 1961 r. przeżywszy lat 69 / Módlmy się za jej duszę /
ś. p. / ZENON / BRUDNICKI / żył lat 95 zm. 27 II 1987 r. /


Kwatera 64-1-20

Tu spoczął sprawiedliwy / WACŁAW ŁUSZCZEWSKI / * 10 marca 1806 † 6 czerwca
1867 r. / *)
JADWIGA ŁUSZCZEWSKA „DEOTYMA” /
ś. p. / ADAM ŁUSZCZEWSKI / żył lat 55 / zm. 23 IV 1853 r. /
ś. p. / JADWIGA ŁUSZCZEWSKA / ur. w Warszawie d. 1 sierpnia 1834r. / zm. 23
września 1908 r./ Spokój wielkim duchom /.**)
Przeminęła jako chwila / MAGDALENA Z ŻÓŁTOWSKICH ŁUSZCZEWSKA / * 20 marca
1806 r † 16 marca 1869 r. /
*) Wacław był mężem Magdaleny z Żółtowskich.
**) Jadwiga była wnuczką gen. Edwarda Żółtowskiego -> katakumby, córkąMagdaleny i Wacława Łuszczewskich. Jej siostra Kazimiera pochowana jest w
grobie -> 31w-6-26.


Kwatera 74-6-5

ś. p. / PIOTR PAWEŁ / RADZIWIŁŁOWICZ / b. obywatel ziemski gub. kowieńskiej
/ przeżywszy lat 58 / zm. d. 3 marca 1910 r. / Spoczywaj snem wiecznym / szczęście
życia mego /
ś. p. / PELAGIA z ZÓŁTOWSKICH / WOJCIECHOWSKA / wdowa po intendencie szpitala
Św. Trójcy / żyła lat 69 zm. d. 8 listopada 1909 r. /


Kwatera 80-2-3

ś. p. / KAZIMIERZ ŻÓŁTOWSKI / 1905-1965 /
ś. p. / ANNA [z WRZESIŃSKICH] ŻÓŁTOWSKA / 1907-1979 /


Kwatera 81-6-15

ś. p. / IRENA ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 47 / zmarła dnia 12 stycznia 1957 /


Kwatera 82-2-3 od końca

ś. p. / WŁADYSŁAW KOŚCIAŃSKI / żył lat 55 zm. 8 IV 1953 r. / Ukochanemu mężowi
i ojcu / żona i syn /
HONORATA z SZYMANKÓW / KOŚCIAŃSKA / żyła lat 47 zm. 20 VIII 1954 r. /
ś. p. / ZDZISŁAW / KOŚCIAŃSKI / ur. 8 X 1924 zm. 25 XI 1992 r. / *)
*) Zdzisław był mężem Urszuli Barbary Żółtowskiej, córki Henryka Żółtowskiego
i Marii z Zarembów -> kwatera 82-3-4.


Kwatera 82-3-4

ś. p. / HENRYK ŻÓŁTOWSKI / ur. 15 VII 1884 / zm. 16 IX 1960 /
MARIA z ZAREMBÓW / ŻÓŁTOWSKA / ur. 19 VI 1894 zm. 15 V 1978 /


Kwatera 88-5-15

WACŁAW [WALENTY] ŻÓŁTOWSKI lat [cyfra nieczytelna] / 1850-1920, 8? /
HELENA ze SŁUŻEWSKICH ŻÓŁTOWSKA / 1862 [data nieczytelna] /
AMELIA ŻÓŁTOWSKA nauczycielka / 1890 / zmarła w obozie w Oświęcimiu /
HALINA ŻÓŁTOWSKA / zmarła [data nieczytelna]/


Kwatera 90-1-10

JERZY GRABOWSKI / żył lat 18 żołnierz AK / zginął w Powstaniu Warszawskim
/
JÓZEFA [z domu BABIS] ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 87 zm. 18 VII 1968 / *)
CZESŁAW GRABOWSKI / żył lat 65 zm. 18 I 1970 /
*) Józefa była żoną Ignacego Żółtowskiego.


Kwatera 97-3-1

ś. p. / ZYGMUNT ZEMBRZUSKI / 12 III 1890-31 I 1949 / *)
*) Zygmunt był mężem Marianny z Żółtowskich (1895-1982) córki Antoniego
Pawła (1859-1913) -> kwatera 30-4-23.

Kwatera 102 – przy murze – 2 (obok kwatery 7)

Grób Seweryna i Hermancji hr. URUSKICH /
ś. p. / SEWERYN hrabia URUSKI / Ochmistrz dworu JCKM / ur. d. 1 czerwca 1817 r.
/ zm. w Pizie d. 16 sierpnia 1890 r. / Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie /
MARIA z CZETWERTYŃSKICH / Adamowa TARNOWSKA / * w Milanowie 16 VII 1880 r. /
† w Warszawie 10 VII 1965 r. / Komendant czołówki frontowej PCK 1919-20 / żołnierz
AK uczestnik Powstania 1944 / Członek Zarządu, Prezes PCK / Krzyż na Polu
Chwały 1920 /
[pod inskrypcją rysunek Krzyża Walecznych 1920 r.] *)
ś. p. / HERMANCJA z hrabiów TYZENHAUZÓW [URUSKA] / ur. w Żołudku 17 sierp.
1822 / zm. w Pizie 6 listop. 1891 r. / Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie /
ś. p. / ANDRZEJ ŻÓŁTOWSKI / więzień Nr. 19582 obozu koncentracyjnego Oświęcim
/ * 12 X 1881 Godurowo / † 1941 data, miejsce nieznane / Panie, bądź miłościw
Temu, kto życie za innych położył /
ś. p. / WANDA Andrzejowa ŻÓŁTOWSKA / ze ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKICH / * 10
IV 1890 † 12 IX 1979 / Panie, bądź miłościw Tej, która wszystko odnosiła
do Ciebie /
*) Siostra Wandy z Czetwertyńskich Żółtowskiej w tym grobie.


Kwatera 102 – przy murze – 9 (obok kwatery 7)

Grób rodziny / książąt ŚWIATOPEŁK CZETWERTYŃSKICH /
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie /
ś. p. / KALIKST [CZETWERTYŃSKI] / oficer 5 p. uł. / WP / ur. 26 XI 1809 r. /
zm. 29 VIII 1918 r. / *)
ks.[iążę] WŁODZIMIERZ [CZETWERTYŃSKI] / powstaniec 1863 / sybirak / ur. 26
IX 1837 r. / zm. 20 VIII 1918 r. / **)
ś. p. / ZOFIA z CZETWERTYŃSKICH / Władysławowa / ZAMOYSKA / * 15 V 1875 w
Milanowie / † 19 IV 1937 w Londynie / ***)
ś. p. / WŁODZIMIERZ / CZETWERTYŃSKI / * 6 IX 1874 w Milanowie / † 30 IV
1951 w Londynie / pochowany w Anglii / ***)
ś. p. / KRYSTYNA / ŚWIATOPEŁK-CZETWERTYŃSKA / * 16 IX 1918 w Suchowoli / †
6 VII 1994 w Warszawie /
WŁ[A,O?] DZIO CZETWERTYŃSKI / ur. 21/X 1908 r. / zm. 28/III 1910 r. /
ś. p. / WŁODZIMIERZ / CZETWERTYŃSKI / * 20 IX 1907 Suchowoda / † 12 IX 1965
Kopina Kanada /
ś. p. / STEFAN / CZETWERTYŃSKI / * 17 III 1910 Warszawa / † 10 X 1978
Warszawa / pochowany w Laskach /
ś. p. / ks. / MARJA z hr. URUSKICH [CZETWERYŃSKA] / ur. 10 VII 1853 r. / zm.
18 IV 1931 r. / **)
ś. p. / SEWERYN / CZETWERTYŃSKI / * 18 IV 1873 w Warszawie / † 19 VI 1945 w
Edynburgu pochowany w Edynburgu / ***)
ś. p. / ZOFIA z PRZEZDZIECKICH / Sewerynowa / CZETWERTYŃSKA / * 15 V 1879 /
† 9 II 1949 /
ś. p. / LUDWIK / CZETWERTYŃSKI / * Milanów 12 I 1877 / † Oświęcim 3 V
1941 / ***)
ś. p. / RÓŻA z RADZIWIŁŁÓW / Ludwikowa / CZETWERTYŃSKA / * 26 XI 1884 †
1 XII 1949 / pochowana w Belgii /
ś. p. / ANDRZEJ / CZETWERTYŃSKI / * 16 II 1911 w Żołudku / † wrzesień
1939 w Skidlu /
ś. p. / RÓŻA z DEMBIŃSKICH / Andrzejowa / CZETWERTYŃSKA / * 1915 †
wrzesień 1939 w Skidlu /
*) Kalikst był dziadkiem Wandy z Czetwertyńskich Żółtowskiej -> kwatera 102
– m – 2.
**) Włodzimierz i Maria byli rodzicami Wandy z Czetwertyńskich Żółtowskiej ->
kwatera 102 – m – 2.
***) Zofia, Włodzimierz, Seweryn i Ludwik byli rodzeństwem Wandy z Czetwertyńskich
Żółtowskiej -> kwatera 102-m-2.


Kwatera 104-3-7

PETRONELA z GRZELAKÓW / SIAREK / żyła lat 66 / zm. 10.1.1954 r. /
TEODOR SIAREK / żył lat 86 / zm. 14 IV 1958 /
HELENA z MUSIAŁÓW / SIAREK / żyła lat 37 / zm. 14 X 1960 /
SYLWUŚ / ŻÓŁTOWSK[I] / żył 2 dni zm. 2.1.1963 /
JACUŚ RYSZARD / SIAREK / żył 27 dni / zm. 15 X 1965 r. /

Kwatera 108-2-14

ś. p./ FRANCISZKA z KOSKOWSKICH / ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 72 zm. dn. 8 I 1928
r. /
ś. p. / MARIA z ŻÓŁTOWSKICH / HALCEWICZ-PLESKACZEWSKA / żyła lat 70 zm.
dn. 1 III 1965 r. /
ś. p. / ANTONINA / ŻÓŁTOWSKA / żyła 74 zm. dn. 16 III 1967 /


Kwatera 108-6-25/30

FRANCISZEK TOMASZ / ZAMOYSKI / ur. w Warszawie 30 VII 1873 / zm. w Warszawie 18
IX 1927 /
FELICJA z KOCHÓW / Tomaszowa / ZAMOYSKA / ur. 11 II 1876 / zm. w Warszawie 14IX 1950 /
WŁADYSŁAW ZDZISŁAW / ZAMOYSKI / ur. w Krakowie 19 XII 1873 / zm. w Warszawie
19 VII 1944 / Kochali Go wszyscy /
WŁADYSŁAW IGNACY / ZAMOYSKI / Kawaler Orderu Virtuti Militari / ur. w Racewie
20 VII 1914 / poległ w Warszawie 2 VIII 1944 /
FRANCISZEK JÓZEF / ZAMOYSKI / ur. w Motesicz 7 IX 1876 / zm. w Warszawie 26 XI
1948 /
PAWEŁ / ZAMOYSKI / ur. 14 marca 1922 Paryż / zm. 20 marca 1985 Madryt /Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie /
TERESA / ZAMOYSKA / ur. 1923 / zm. Kraków 28 III 1995 /
HELENA z KŁOKOCKICH / Władysławowa M. / ZAMOYSKA / ur. 4 V 1904 zm. 29 VI
1998 /
RÓŻA z ŻÓŁTOWSKICH / Janowa / ZAMOYSKA / ur. 3 VI 1913 zm. 15 X 1976 / Była
sercem dla rodziny / pomocą potrzebującym /
KLEMENS / POTOCKI / jeniec Woldenbergu 1939/45 / zm. w Warszawie 7 VI 1977 /
ANDRZEJ / ZAMOYSKI / ur. w Klemensowie 10 I 1914 / zm. w Londynie 25 V 1986
oficer I Pułku Ułanów Krechowieckich /


Kwatera 119-3-19

ś. p. / STANISŁAWA z BRZOZOWSKICH / Janowa ŻÓŁTOWSKA / zmarła 29 stycznia
1938 r /
JAN ŻÓŁTOWSKI / 1877-1954 / Oboje odznaczeni Krzyżami Zasługi / Płock Łódz
Przatorek Warszawa /


Kwatera 128-5-12

ś. p. / z hr. KWILECKICH / z Wróblewa / MARIA LUDWIKA / hr. ŻÓŁTOWSKA / z
Myszkowa / ur. 1863 w Poznaniu / zm. 1943 w Warszawie / Umiłowała Boga i
Ojczyznę nade wszystko /
ś. p. / SEWERYNA / hr. CZARNECKA / z d. ŻÓŁTOWSKA / ur. 13 I 1893 w
Myszkowie / zm. 23 IX 1986 w Szwecji / Była więźniarka obozu koncentracyjnego
/ Oświęcim i Ravensbruck /


Kwatera 130-4-27

ś. p. / MICHAŁ ŻÓŁTOWSKI / 1894-1980 /
KAZIMIERA ŻÓŁTOWSKA / z PRZESMYCKICH / 1897-1984 /


Kwatera 144-2-25

ś. p. / JÓZEF ŻÓŁTOWSKI / żył lat 51 zm. 4 II 1933 r. /
ś. p. ANNA [z domu KOKIN] ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 79 zm. 3 III 1968 r. /
ś. p. / JULIAN LANDWÓJTOWICZ / żył lat 61 zm. 17 IX 1974 r. /
ś. p. CECYLIA [z ŻÓŁTOWSKICH] LANDWÓJTOWICZ / żyła lat 81 zm. 11 IV 1993
r. /


Kwatera 149-1-12

ś. p./ STANISŁAWA ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 35 / zginęła śmiercią tragiczną
/ dn. 12 XII 1943 r /
ś. p./ JULIANNA / ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 77 zm. 10 VI 1962 r. / Kochanej
mateczce dzieci /
BRONISŁAWA z ZÓŁTOWSKICH / BILSKA / żyła lat 60 zm. 24 VIII 1970 / Prosi oZdrowaś Maria /


Kwatera 155-2-3

ELŻUNIA / ŻÓŁTOWSKA / zm. w 1942 r /
STANISŁAW / ŻÓŁTOWSKI / zm. 1944 r / [?] ich duszy /Kwatera 160-3-26
Grób JÓZEFA ŻÓŁTOWSKIEGO /
JÓZEF ŻÓŁTOWSKI / żył lat 60 zmarł 10 I 1897 /
TERESA z ROMANOWSKICH ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 79 /
ś. p. / IGNACY LENKIEWICZ / żył lat 54 zmarł 14 VIII 1917 /
ś. p. / z ŻÓŁTOWSKICH / WANDA LENKIEWICZ / żyła lat 86 zmarła 24 XI 1960
/
ś. p. / JANINA [z domu REDEL] ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 67 zmarła 4 X 1961 /
ś. p. / KAROL HENRYK / ŻÓŁTOWSKI / żył lat 86 zmarł 31 I 1968 /


Kwatera 161-1-10/11

Grób EDWARDA ŻÓŁTOWSKIEGO i ADAMA ROZPĘDZIKOWSKIEGO /
ZOFIA z ROZPĘDZIKOWSKICH / ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 25 zm. 14 czerwca / 1882
r. /
STASIO ŻÓŁTOWSKI / żył lat 2 1/2 zm. 17 paźd. / 1881 r. /
ADAM ROZPĘDZIKOWSKI / żył lat 64 zm. 17 kwietnia / 1883 r. /
EDWARD ŻÓŁTOWSKI / żył / lat 39 zm. 31 października / 1887 r. /


Kwatera 166-4-7

ś. p. / FRANCISZEK / ŻÓŁTOWSKI / em. pracownik opery warszawskiej /
1841-1930 /
SYLWESTRA z MODRAKOWSKICH / ŻÓŁTOWSKA / 1860-1928 /
FRANCISZEK / ŻÓŁTOWSKI / 1880-190[5, 2?] /


Kwatera 173-4-12

Grobowiec rodziny WŁADYSŁAWA ŻÓŁTOWSKIEGO /
ś. p. / WŁADYSŁAW ŻÓŁTOWSKI / ur. 5 V 1865 / zm. 30 X 1925 /
Pamięci KAZIMIERZA ŻÓŁTOWSKIEGO / 1905-1970 / pochowanego w Montmorency /
ś. p. / KAMILA PACZOWSKA / 1 voto ŻÓŁTOWSKA / 1878-1960 /
z ŻÓŁTOWSKICH / HALINA ŻÓŁTOWSKA 1 v. JACKOWSKA / * 1919 † 1982
ś. p. / TADEUSZ ŻÓŁTOWSKI / inż. / * 1894 † 1941 / zginął w Oświęcimiu
/
ś. p. / ANDRZEJ ŻÓŁTOWSKI / mgr inż. / * 1948 † 1976 /
z SARNICKICH JANINA / ŻÓŁTOWSKA / * 1896 † 1978 /
TOSIA ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 16 † 1927 /
ś. p. / MARIA HOLTORP-/ KSIĄŻKIEWICZ / żyła lat 80 / zm. 7 XII 1991 /


Kwatera 174-1-3/4

Tu spoczywają zwłoki /
ś. p. TEODORA z ŻÓŁTOWSKICH / PORAJSKA / żyła lat 78 † d. 13 maja 1878 /
SEWERYN PORAJSKI / żył lat 60 † d. 9 sierp. 1873 r. /
WANDA z GOLANOWSKICH / PORAJSKA / żyła lat 25 † 3 grud. 1881 r. /
FELIKS PORAJ PORAJSKI / uczestnik 63 r. / żył lat 71 / zm. 16 lipca 1912 r. /
ANTONINA PORAJ PORAJSKA / z FIJAŁKOWSKICH / żyła lat 79 / zm. 22 lutego 1919
r. /
STEFAN / PORAJSKI / 1882 – 4.9.1944 /


Kwatera 177 wprost – przy murze

Grób / Rodziny / WILCZEWSKICH / i / GRABIŃSKICH /
ś. p. / z WILCZYŃSKICH / ZOFIA / I v TOPOLSKA / II v ŻÓŁTOWSKA / obywatelka
m.st. Warszawy / zm. dn. 22 grudnia 1939 r. / Żyła dobrze czyniąc /
ś. p. / TEOFIL JAN / ŻÓŁTOWSKI / obywatel m. st. Warszawy / żył lat 57 /
zm. dn. 20 kwietnia 1925 r. /
[ponadto 3 tablice z inskrypcjami]


Kwatera 177w-1-5? [informacja z kancelarii cmentarza, grobu nie odszukano]

ś. p. MARIA z LEŚNIEWSKICH 1 voto PRUSIŃSKA, 2 voto ŻÓŁTOWSKA, córka
Ignacego, żyła 1903-1973
Kwatera 178-3-13
ś. p. / LUDWIK / ZIENTARSKI / żył lat 56 / † 17 sierp. 1862 r. /
ANTONI / ŻÓŁTOWSKI / żył lat 84 / † d. 9 marca 1879 r. / Pokój tym popiołom
/
ś. p. / JÓZEFA / PIEKARSKA / † d. 9 sierpnia 1886 r. / Prosi o westchnienie
do Boga / żyła lat 56 /


Kwatera 184-3-12

ś. p. / EDWARD / ŻÓŁTOWSKI / ur. w Kocku 18 VII 1879 r. / zm. 7 II 1960 /
ś. p. / IRENA z BROEL-PLATERÓW / ŻÓŁTOWSKA / ur. 24 XI 1887 zm. 11 I 1967
r. /


Kwatera 208-4-9

ś. p. / JERZY / ŻÓŁTOWSKI / mgr inż. rolnik / żył lat 47 / zm. dn. 10 III
1969 r. /


Kwatera 208-4-10/11

ś. p. / STEFAN [JULIAN] / ŻÓŁTOWSKI / 1880-1953 /
z WOYNÓW / ROMANA / ŻÓŁTOWSKA / 1894-1968 /
ANDRZEJ / ŻÓŁTOWSKI / 1925-1944 / żołnierz AK /


Kwatera 239-6-8

ś. p. / HENRYK [WŁADYSŁAW] / ŻÓŁTOWSKI / żył lat 36 / zm. d. 22 czerwca
1929 r. /
ś. p. / JULIAN [FRANCISZEK] / ŻÓŁTOWSKI / żył lat 41 / zm. d. 15 sierpnia
1941 r. /


Kwatera 257a-4-11

BOGUSŁAWA z TERLECKICH / BOGUSŁAWSKA / żyła lat 76 zm. 31 V 193[?] r. /
EDWARD BOGUSŁAWSKI / żył lat 81 zm. 14 X 1933 r. / Kochanym dziadkom wnuki /
IWONA IRENA z BOGUSŁAWSKICH / ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 39 zm. 24 V / 1964 r. /
Najukochańszej siostrze rodzeństwo /
Najukochańszej matce i babci / JANINA z BOGUSŁAWSKICH / MOLENDZIŃSKA / żyła
lat 73 zm. 3 V 1968 r. /
Symbolicznie / BOLESŁAW BOGUSŁAWSKI / żył lat 62 zm. 13 IV 1944 r. /
pochowany w Krakowie /
KATARZYNA ze STIEPANÓW / BOGUSŁAWSKA / żyła lat 73 zm. 9 VI 1960 r. /
Pochowana w Paryżu / Kochanym rodzicom dzieci /


Kwatera 264-2-19

ś. p. / LUDWIK / DZIURDA / ur. 27 X 1894 r. / Ukochanemu mężowi żona i
dzieci /
MIECZYSŁAW / ŻÓŁTOWSKI / 1877-1972 /
LUDWIKA / DZIURDA / żyła lat 82 / zm. 22 III 1984 r. /


Kwatera 284bw-6-10

ś. p. / SARYUSZ-ZALESCY /
TADEUSZ [SARYUSZ-ZALESKI] 1870-1940 /
FLORIAN [SARYUSZ-ZALESKI] 1912-1939 / poległ – grób symboliczny /
TADEUSZ [SARYUSZ-ZALESKI] 1915-1985 / *)
*) Tadeusz (1915-1985) był mężem Marii Krystyny z Żółtowskich, córki
Edwarda Żółtowskiego (1879-1960) ze Słupów i Ireny z domu Broel-Plater
(1887-1967) -> kwatera 184-3-12.


Kwatera 295-1-28

ś. p. / ŻÓŁTOWSKI / JAN WŁADYSŁAW / żył lat 66, zm. dn. 29 X 1915 /
RYSZARD [ŻÓŁTOWSKI] / sędzia Sądu Najwyższego / żył lat 72 zm. dn. 22 II
1951 /
ZBIGNIEW [ŻÓŁTOWSKI] prawnik / 1916-1994 /


Kwatera 302-6-1

Grób rodziny OGOŃCZYK-ŻÓŁTOWSKICH /
ś. p. / WŁADYSŁAWA FILIPINA ŻÓŁTOWSKA / żyła lat 10 zm. 11 XI 1912 / Módlmysię za spokój jej duszy
ś. p. / KAZIMIERZ ŻÓŁTOWSKI / Porucznik 7-o p art. cięż. żył l. 29 / zm.
15 VI 1927 r. / Prosi o westchnienie do Boga /
ś. p. / JADWIGA ŻÓŁTOWSKA / żyła l. 69 / zm. 6 marca 1935 r. / Spokój Jej
duszy /
ś. p. FRANCISZEK OGOŃCZYK-ŻÓŁTOWSKI / żył l. 76 / zm. 2 V 1943 r. / Pokój
Jego duszy /


Kwatera H-3-10

ś. p. / BRONISŁAWA / IMBS / żyła lat 26 / zm. 23 V 1929 r. /
ś. p. / HENRYK / IMBS / żył lat 83 / zm. 16 XI 1944 / Spokój Jego duszy /
SERAFINIE z IMBSÓW / 1-go ślubu STRUŻEWSKIEJ / 2-go KĘDZIERSKIEJ / w 33 r.
życia / zmarłej d. 4 listo. 1880 r. /
ELŻBIETA z HABICHÓW / IMBS / żyła lat 72 zm. d. 21 września / 1894 r. /
PELAGIA WANDA / z GDAWSKICH / IMBS / żyła l. 30 / zm. 11 grudnia 1903 r. /
HENRYKA z IMBSÓW / LIPIŃSKA / żyła lat 85 / zm. 31 III 1983 r. /
FRANCISZEK / IMBS / żył lat 47 / zm. d. 9 marca 1865 r. /
SERAFIN / KĘDZIERSKI / żył lat 2 mies. 3 / † 20 lut. 1883 /
MARIA z MACIEJEWSKICH / IMBS / żyła lat 48 / zm. 13 XII 1916 r. /
ś. p. / EDWARD / IMBS / żył lat 53 / zm. 1 XI 1956 r. /
EDWARD / ŻÓŁTOWSKI / ur. 1888 zm. 26 IV 1961 r. /
HELENA [KONSTANCJA] z IMBSÓW / ur. 1895 zm. 1986 r. /
ANNA z BENEDYKCIŃSKICH ŻÓŁTOWSKA / ur. 1932 zm. 1996 /


Kwatera P-2-3

ś. p. / MICHAŁ ŻÓŁTOWSKI / zm. 10.IV 1939 r. /
Dr STANISŁAW HIBER / zmarł w 1942 r. /
ś. p. / JÓZEFA ŻÓŁTOWSKA / zm. 4.1.1940 r. /
ś. p. / z ŻÓŁTOWSKICH / JÓZEFA DĄBROWSKA / zm. 13 IV 1967 /


Kwatera „Poległym na Wschodzie”

ś. p. / HENRYK ŻÓŁTOWSKI / wywieziony na Syberię / zm. 16.11.1943 w Bijsku
/
ś. p. / por. rez. strzelców / konnych / STEFAN ŻÓŁTOWSKI / zamordowany w
Katyniu / w 1940 r. /
ś. p. / por. rez. 17. p. Ułanów / Wielkopolskich / WŁADYSŁAW ŻÓŁTOWSKI /
zamordowany w Katyniu / w 1940 r. /
ś. p. / ppor. rez. 17 p. uł. / MARCELI ŻÓŁTOWSKI / lat 40 / zginął w
Katyniu w 1940 r. /
ś. p. / JAN ŻÓŁTOWSKI / ur. w Płocku 1888 / aresztowany w Witebsku /
rozstrzelany przez NKWD 24.10.1937 r. /

Katakumby

W katakumbach, prawdopodobnie w polu między filarami 29-30 pochowano gen.
Edwarda Żółtowskiego (1775-1842). Umieszczona tam płyta nagrobna została
zniszczona w czasie II wojny. Tekst inskrypcji zanotował i opublikował w 1856
roku Kazimierz Władysław Wóycicki (Cmentarz Powązkowski pod Warszawą, t.
II, s. 165):


„Pamięci EDWARDA ŻÓŁTOWSKIEGO, b. jenerała dywizyi b. wojsk polskich.
Wstąpił w życie cierpień dnia 18 marca 1775 r., zgasł w Bogu dnia 30
stycznia 1842 roku. Drogi cieniu spoczywaj w pokoju!”

Wg Józefa Sierzputowskiego (Genealogia Rodu Żółtowskich herbu Ogończyk,
1961) za filarem 38 znajdował się grób Magdaleny z Żółtowskich Łuszczewskiej
(1806-1869), patrz także kwatera 61-1-20.

Groby bez inskrypcji, nieodszukane i nieistniejące

Wobec zniszczenia archiwum cmentarza w 1944 roku informacje o wcześniejszych
pogrzebach pochodzić mogą zarówno ze źródeł pośrednich (np. akta
metrykalne, nekrologi i wspomnienia o zmarłych w prasie), jak i od krewnych i
znajomych zmarłego. Bardzo często, niestety, ulega zapomnieniu szczegółowa
lokalizacja grobu.

Poniżej podajemy treść nekrologów znalezionych w prasie warszawskiej.
Zestawienie nie jest oczywiście kompletne – dlatego prośba o jego uzupełnianie.
Podobna prośba dotyczy osób znających inne groby z autopsji lub innych źródeł.

Nekrologi w prasie warszawskiej z lat 1847-1929


9 maja 1847 r.
zmarła ś. p. ZOFIA z KOMOROWSKICH, I ślubu żona Wojciecha
LASKOWSKIEGO, II ślubu żona Walentego ŻÓŁTOWSKIEGO, wdowa, przeżywszy lat
62. Wyprowadzenie z kaplicy kościoła popaulińskim zwanego, na Powązki. – Córka
z zięciem i wnukami. [„Kur. War.” 1847, 125, 11 V]


20 lipca 1851 r.
zmarła ś. p. LUCYNA z CZARNECKICH ŻÓŁTOWSKA, lat 35, żona
urzędnika Urzędu Gubernialnego Warszawskiego. Eksportacja zwłok z kościoła
Bernardynów na Powązki. – Mąż z ojcem i siostrami. [„Kur. War.”
1851, 189, 21 VII]

[31 grudnia 1861 r.] Onegdaj zmarł ś. p. WŁADYSŁAW ŻÓŁTOWSKI, lat 27, b.
oficer Wojsk Ces. Ros., w dwa lata po powrocie z Kaukazu. Wyprowadzenie do św.
Krzyża i na Powązki. – Matka. [„Kur. War.” 1882, 1-2 I]


7 czerwca 1867 r.
zmarł ś. p. ANTONI ŻÓŁTOWSKI, lat 65, rewident Składu Stępla.[!]
Wyprowadzenie do św. Krzyża i na Powązki. – Familia. [„Kur. War.”
1867, 129, 8 VI]


27 czerwca 1870 r.
zmarł ś. p. JAN ŻÓŁTOWSKI, lat 59, obywatel ziemski.
Wyprowadzenie do św. Antoniego i na Powązki. – Żona, syn i 4 córki.
[„Kur. War.” 1870, 140, 28 VI]


14.3.1876 r.
zmarła ś. p. MARIANNA APOLONIA z ŻÓŁTOWSKICH RÓŻYCKA w wieku
lat 70. Wyprowadzenie do św. Boromeusza na Mirowie [par. p. w. św. Andrzeja
Apostoła przy ul. Chłodnej] i do grobu rodzinnego na Powązki – Mąż z synem,
córkami i wnukami [„Kur. War.” 1876, 59, 15 III]


17 października 1881 r.
zmarł ś. p. STASIO ŻÓŁTOWSKI. w wieku lat 2 i
miesięcy 6. Wyprowadzenie do św. Antoniego i na Powązki -Rodzice. [„Kur.
War.” 1881, 233, 17 X]


20 czerwca 1883 r.
zmarła ś. p. FRANCISZKA Z ŻÓŁTOWSKICH EBERTOWSKA, lat
88, wdowa po inżynierze gub. radomskiej. Wyprowadzenie 22 bm. do św. Barbary i
na Powązki – Wnuczka. [„Kur. War.” 1831, 153a, 21VI]


31 października 1887 r.
zmarł ś. p. EDWARD ŻÓŁTOWSKI, lat 39, maszynista
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Wyprowadzenie 3 listopada do św.
Antoniego i na Powązki. – Pozostały brat z rodziną. [„Kur. War.”
1887, 303, 2 XI] [patrz niżej:]


[1887]
Podziękowanie za udział w pogrzebie ś. p. EDWARDA ŻÓŁTOWSKIEGO – składa
brat Józef. [„Kur. War.” 1887, 308, 7 XI] [patrz niżej: może ten Józef
zmarł 11 I 1897?]


21 grudnia 1894 r.
zmarła ś. p. TEOFILA z ŻÓŁTOWSKICH FEIST, lat 29, żona
dysponenta handlowego. Wyprowadzenie do Wszystkich Świętych i na Powązki. – Mąż
z synem. [„Kur. War.” 1894, 354, 23 XII]


11 stycznia 1897 r.
zmarł ś. p. JÓZEF ŻÓŁTOWSKI, lat 60, emeryt Kolei W.W.
Wyprowadzenie do kościoła na Lesznie i na Powązki. – [„Kur. War.”
1897, 13, 13 I]


27 grudnia 1902 r.
zmarł ś. p. FRANCISZEK ŻÓŁTOWSKI, lat 25. Wyprowadzenie
do Wszystkich Świętych i na Powązki. – Żona, rodzice, siostra i brat.
[„Kur. War.” 1902, 358, 9 XII; patrz niżej]


[1902]
Zmarł ś. p. FRANCISZEK ŻÓŁTOWSKI, towarzysz sztuki drukarskiej.
[„Kur. War.” 1902, 360. 31 XII]


17 lutego 1907 r.
zmarła ś. p. FLORENTYNA z WIŚNIEWSKICH, 1 voto ŻÓŁTOWSKA,
2 voto CZACHOWSKA, lat 71. Wyprowadzenie z domu rodzinnego ul. Oboźna 7 do kościoła
św. Krzyża i na Powązki do grobu rodzinnego – Córki, syn, synowa, zięć i
brat. [„Kur. War.” 1907, 50, 19 II]


24 czerwca 1929 r.
zmarł ś. p. FRANCISZEK ŻÓŁTOWSKI, lat 81, emeryt teatrów
miejskich. Wyprowadzenie do św. Jana i na Powązki do grobu rodzinnego. – Córka
i wnuki. [„Kur. War.” 1829, 172, 25 VI] [Może Franciszek pochowany
jest w 166-4-7, a inskrypcja jest błędna?]


Niniejsza praca ma na celu przygotowanie materiałów do badań nad historią
rodziny i jej członków. Przewiduje się jej stałą aktualizację, uzupełnianie
i weryfikację informacji. Ostateczna redakcja powinna obejmować: 1) opis,
fotografię grobu (ew. walory artystyczne); 2) noty biograficzne zmarłych (ew.
informacje o pogrzebie, nabożeństwach i innych formach upamiętnienia zmarłych);
3) bibliografię grobu i zmarłych; 4) w przypadkach dużych grobów
wielopokoleniowych – opisy i schematy genealogiczne.

Prosimy o zgłaszanie uwag i uzupełnień do przedstawionych danych. Szczególnie
proszę o kontakt osoby mogące udzielić informacji o zmarłych pochowanych w
grobach oznaczonych podkreśleniem nr. kwatery i grobu.

Andrzej Mieczysław Żółtowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.