Setna rocznica wydania Monografii Rodu Żółtowskich

1914-2014

Monografia Rodu Żółtowskich Genealogia Rodu Żółtowski

Autorem monografii wydanej w 1914 roku był Franciszek Ogończyk-Żółtowski z Mszczonowa. Jak pisał autor: „Potomność z historii sądzi o działalności przodków. W przeszłości naszego narodu było mnóstwo bohaterskich czynów i poświęceń. Przekazanie informacji o działalności naszych przodków dumą napawa następne pokolenia”.

Franciszek (1867-1943) z zawodu był krawcem, a zakład jego mieścił się przy ul. Świętokrzyskiej 19 w Warszawie.

W warszawskim cechu krawieckim odgrywał czynną rolę społeczną i zawodową, ale i kulturalną. W prasie, którą wydawał cech, zamieszczał krótkie utwory sceniczne przeznaczone dla teatrzyków amatorskich. W latach 1894-1898 wydawał i był autorem tekstów serii kalendarzy pt. „Krojczy kalendarzyk humorystyczny na rok …” Zamieszczał w nich wiersze, ilustrowane dowcipy oraz ogłoszenia. Był miłośnikiem twórczości Adama Mickiewicza i w setną rocznicę jego urodzin wydał broszury „O Mickiewiczu i jego poezjach”

Franciszek Żółtowski w 1906 roku wydał najpierw pierwszą bardzo okrojoną monografię, liczącą 41 stron, która była historią tylko jego rodziny. Zawierała także apel o kultywowanie pamięci o przodkach.

Poszukiwał nadal dokumentów i prowadził badania, podjął się odtworzenia drzewa genealogicznego Rodu Żółtowskich herbu Ogończyk, a owocem tych działań było wydanie w 1914 roku rozszerzonej monografii.

Jak wiadomo, sto lat temu praca ta wymagała ogromnego wysiłku, także fizycznego, chociażby z powodu trudności w kontaktach z osobami rozsianymi po całej Polsce i zdobywaniu informacji dotyczących ich rodzin.

Następstwem monografii Franciszka Żółtowskiego było wydanie przez Związek Rodu Żółtowskich w 1998 roku nowej poszerzonej „Genealogii”. Autorem tego wydania był Michał Żółtowski z Łodzi, który zamiłowanie do heraldyki i genealogii wykorzystał do pracy żmudnej i bardzo wnikliwej, do odszukiwania „rodziny”. Odszukał i spisał do przygotowanej przez siebie monografii Rodu Żółtowskich herbu Ogończyk około trzech tysięcy osób noszących rodowe nazwisko.

Michał jednak odszedł na zawsze i przedwcześnie 20 sierpnia 1994 roku.

Zebrane informacje genealogiczne pozostawił uporządkowane i w takiej formie, że rodzice jego Elżbieta i Wacław mogli zrealizować zamiar i marzenie Michała, tj. dokończyć jego dzieło. Związek Rodu Żółtowskich postanowił zaktualizować wydaną w 1998 roku „Genealogię”. Pracę nad nowym uzupełnionym wydaniem podjęli się wykonać także Elżbieta i Wacław z Łodzi.

Nowe egzemplarze ukażą się w 2015 roku.

Bożena Lipińska

2 thoughts on “Setna rocznica wydania Monografii Rodu Żółtowskich

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *