wiktorowo. 89

Od „Uprawy” do „Tarczy” część 2

Działalność Żółtowskich na rzecz „Uprawy-Tarczy” Czy ktoś z Żółtowskich należał do „Uprawy-Tarczy”? Pewni są tylko dwoje: Paweł Żółtowski – ps. „Ogończyk” i jego najstarsza córka Julia Żółtowska, z czasem żona Wacława Bnińskiego, która ukończyła kurs sanitariuszek. Wielu innych, nawet jeżeli nie byli jej członkami, realizowało jej zadania w ramach stałej współpracy. Wiadomo, że współpracował z […]

wiktorowo. 89

Era wodnika

        Nie tak dawno jeszcze w środkach masowego przekazu spotykaliśmy nieco tajemniczą informację o wejściu ludzkości (a więc i Rodu Żółtowskich) w nowy etap rozwoju, zwany Erą Wodnika. Towarzyszyły temu różne przepowiednie z pogranicza astrologii, np. o zmierzchu chrześcijaństwa wiązanego z dotychczasową Erą Ryb. Do ilustracji niech posłuży fragment książki S.F. Nowickiego […]

wiktorowo. 89

Stryj Henryk Żółtowski (1870-1937) z Głuchowa

Jeżeli piszemy o naszych przodkach, to głównie o tych, którzy się czymś wyróżnili, zasłużyli się ojczyźnie, dokonali znaczących czynów, osiągnęli stopnie naukowe, z których jesteśmy dumni. Wspominając „wspaniałych” członków naszej rodziny, pomijamy często ludzi skromnych i cichych, tymczasem to im zawdzięczamy ciepło wspomnień, oni kochali nas bezinteresownie i ich wielkie zalety serca zaskarbiły im serdeczną […]

wiktorowo. 89

Konstytucja 3 maja 1791

Każda mijająca rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest okazją do refleksji nad stanem obecnym i przyszłością. Ponad 100 lat temu, w setną jej rocznicę, jeden z członków naszej rodziny, Ignacy Żółtowski1 z Krakowa chciał, na miarę swoich talentów i możliwości, przyczynić się do uczczenia jej pamięci i przypomnienia wartości. Jego staraniem jako wydawcy ukazał się […]

wiktorowo. 89

Ks. Michał Dominik Żółtowski (1835-1863)

Zdjęcie przedstawia ks. Michała Dominika Żółtowskiego, ur. 4.8.1835 w Ulanie, gub. siedlecka, syna Grzegorza i Kazimiery z Karwowskich. Był kapłanem w diec. podlaskiej: seminarium w Janowie Podl. 1854-1858, święcenia kapłańskie 1859, wikariusz par. Kock (1858-1862) i Zbuczyn (1862-1863). Brał udział w Powstaniu Styczniowym w oddziale Lelewela- Borelowskiego. Zginął 16.4.1863-w potyczce pod Majdanem Sopockim i Borowymi […]