wiktorowo. 89

Lektury warte polecenia

Redakcja prosi Czytelników o nadsyłanie opisów bibliograficznych i szerszych omówień publikacji zasługujących ich zdaniem na umieszczenie w tej rubryce. Proponowana forma opisu bibliograficznego: bibliografia adnotowana – opis bibliograficzny złożony z opisu bibliograficznego zasadniczego – określającego w ustalonej kolejności cechy publikacji – autora, tytuł, ew. tłumacza, wydawcę (nazwa), miejsce, rok, liczbę stron, ilustracje, indeksy itp., uzupełnionego […]

wiktorowo. 89

Materiały źródłowe do historii Rodziny Żółtowskich (część 5)

Andrzej Mieczysław Żółtowski Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Lipowej w Lublinie Cmentarz otwarto w 1811. Pierwotnie niewielki – ok. 1,5 ha – powiększany był wielokrotnie. Obecnie ma powierzchnię 12 ha. Jest cmentarzem zamkniętym – pochówki odbywają się jedynie do istniejących grobów. Od 1985 ma status zabytku. W sąsiedztwie położone są cmentarze: prawosławny, ewangelicki i wojskowy. Na […]

wiktorowo. 89

Złote gody Edmunda i Heleny Żółtowskich w Szerominie w 1921 roku

Stefan Żółtowski Dziadka Edmunda nie znałem – urodziłem się pięć lat po Jego śmierci. Z opowieści wiem, że był człowiekiem zacnym, pracowitym i dążył do tego, aby jego liczne potomstwo uzyskało wykształcenie. Wszyscy synowie odbyli studia wyższe, oprócz mego ojca, który ukończył Szkołę Rolniczą w Dublanach – późniejszy Wydział Rolny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. […]

wiktorowo. 89

Marceli Żółtowski z Godurowa oraz jego rodzina i domownicy

Izabela Broszkowska W Godurowie 1894 r. / zbiory autorki Zdjęcie zrobione zostało na schodach przy bocznym wejściu do dworu w Godurowie. Fotograf K. Grzeszkowiak przyjechał specjalnie w tym celu z Poznania. Było to w lecie 1894 roku, po śmierci ojca Marcelego – Franciszka. Żona Marcelego, Ludwika, jest w czarnej sukni i kapeluszu z czarną wstążką, […]

wiktorowo. 89

Moje wczasy we wsi Siedliska-Bogusz

Michał Żółtowski Wieś Siedliska-Boguszmal. Michał Żółtowski / arch. red. W roku kalendarzowym większości ludzi wczasy odgrywają szczególną rolę. Dają okazję do poznania ciekawych ludzi, nieznanych dzielnic kraju i oddawania się zajęciom, na które w ciągu roku nie znajdowało się czasu. Pracując w szkole, miałem zwykle dwa miesiące letnich wakacji. W lipcu 1964 roku znalazłem się […]

wiktorowo. 89

Jerzy Żółtowski z Czacza (1911-2002)

Michał Żółtowski Szkic życiorysu 29 sierpnia 2002 roku zmarł w Rowdon pod Montrealem najstarszy przedstawiciel Związku Rodu Żółtowskich, Jerzy Grzegorz Marian. Urodził się 12 lipca 1911 roku w Czaczu, w ziemi wielkopolskiej, z rodziców Jana i Ludwiki z Ostrowskich. Wciągu 91 lat życia przeżył bardzo wiele. W 1914 wyjechał z matką i trojgiem najstarszego rodzeństwa […]

wiktorowo. 89

Dlaczego ziemia kielecka?

Bogusia z Białej Starej Nasze coroczne spotkania mają spełniać dwa zadania. Spotykamy się, aby zacieśnić więzy rodzinne, opowiedzieć o naszych sukcesach i porażkach w ciągu minionego roku, pochwalić się, jak wyrosły, wypiękniały i zmądrzały nasze dzieci. Drugim aspektem naszych spotkań jest poznanie ziemi ojczystej. Zwiedziliśmy już ziemię mazowiecką (dwukrotnie), pływaliśmy po jeziorach mazurskich, Ryszard pokazał […]

wiktorowo. 89

Działalność w Szczecinie Henryka i Krzysztofa Żółtowskich

Henryk Żółtowski Trasa Zamkowa w Szczecinie / zbiory autora Mgr inż. Henryk Żółtowski (ur. 1923 w Aleksandrowie Kuj., syn Albina, wnuk Bazylego z Popłacina, brat Romualda). AbsolwentWydziału Inżynierii Lądowej i Wodnej Politechniki Gdańskiej, projektant mostów. Mieszka w Gdańsku, współpracuje z synem Krzysztofem. Zaprojektował odbudowę Mostu Długiego przez Odrę w Szczecinie, w ciągu ul. Ks. Kardynała […]

wiktorowo. 89

Postscriptum do wystąpienia w TV Szczecin i odczytu dr Jerzego Surówki

dr Mieczysław Żółtowski ze Szczecina W latach 1951-1957 studiowałem na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej. Po otrzymaniu dyplomu lekarza rozpocząłem pracę w Klinice Położnictwa i Ginekologii PAM w Szpitalu Klinicznym nr 3 w Szczecinie. Zamieszkałem z rodziną przy al. Jedności Narodowej tuż przy placu Grunwaldzkim (a Sławuś bawił się na tym placu w piaskownicy). Mieszkaliśmy […]

wiktorowo. 89

Portrety – Związek Rodu Żółtowskich

Reportaż Telewizji Szczecińskiej 2002 roku. Oprac. Wiesława Piećko Reportaż przedstawia początki historii Związku, przebieg XI Zjazdu w Pobierowie w 2002 roku, zawiera też osobiste wspomnienia gospodarza zjazdu – dr. Mieczysława Żółtowskiego ze Szczecina. Przedstawiamy poniżej obszerne fragmenty jego wypowiedzi. [Mówi dr Mieczysław Żółtowski:] Ród Żółtowskich pochodzi z ziemi płockiej. Założycielem był podobno piastun Bolesława Krzywoustego. […]