Protokół z posiedzenia zarządu Związku Rodu Żółtowskich

w dniu 18 września 2021 roku w „Hotelu Białym” w Skorzęcinie

Obecni: Mariusz ze Sztumu, Rafał z Głuchołaz, Bożena Lipińska, Bogusia z Białej, Elżbieta z Kutna, Agnieszka z Wrocławia, Kazimierz z Kutna. Marek z Torunia.

Porządek obrad:

1 Powitanie

2. Ukonstytuowanie zarządu ZRŻ

3. Wybór terminu i  miejsca zjazdu ZRŻ w 2022 r

4. Sprawy różne

1 ] Prezes Honorowy Rafał z Głuchołaz powitał nowo wybranych członków zarządu.

2 ] Podczas debaty ukonstytuował się nowy zarząd ZRŻ:

  1. Prezes  – Mariusz ze Sztumu
  2. Prezes Honorowy – Rafał z Głuchołaz
  3. Bożena Lipińska z d. Żółtowska – wiceprezes
  4. Bogumiła z Białej – wiceprezes
  5. Elżbieta z Kutna – sekretarz
  6. Agnieszka z Wrocławia – skarbnik
  7. Anna Burdynowska z d. Żółtowska z Grudziądza – członek zarządu
  8. Marek z Torunia  –  członek zarządu
  9. Kazimierz z Kutna – członek zarządu

3 ]  Zarząd podjął decyzję o powrocie organizacji zjazdu w Boże Ciało, jeśli nie przeszkodzą nam w tym zagrożenia  pandemiczne. Padły propozycje zorganizowania zjazdu w 2022 roku nad morzem, na Podlasiu lub na Mazurach. Przy wyborze ośrodka będziemy zwracać szczególną uwagę na ceny. Agnieszka z Wrocławia zajmie się poszukiwaniem. Trzeba już składać oferty, tym bardziej , że w Boże Ciało mogą już być zajęte terminy.

4 ]  Sprawy różne:

    –   Jeśli uda nam się zorganizować zjazd w Boże Ciało, wrócimy do organizacji spotkań przy ognisku  w sobotę.

  • Relację z 30. jubileuszowego zjazdu ZRŻ do Kwartalnika napiszą: Bogusia z Białej i Agnieszka z Wrocławia, a relację fotograficzną redaktor Bożena z Warszawy.

                                                                          Protokołowała : Elżbieta z Kutna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *