wiktorowo. 89

Kilka anegdot o Zamoyskich

Mój ojciec, Jan Żółtowski z Czacza, opowiadał ich wiele, gdyż dobrze znał wielu ludzi z tego rodu. W szkole średniej w Lesznie kolegował z trzema: na pewno z Maurycym, późniejszym ordynatem, może z Adamem i Tomaszem, o których najwięcej od niego słyszałem. Mój pradziad, Marceli Żółtowski z Czacza, żonaty był z Józefą Mycielską, córką Franciszka. […]

wiktorowo. 89

Losy wspomnień Marii Tarnowskiej

Zacząłem zbierać książki już dawno. Gdy uczucie własności i dbałości o niektóre z nich zaczęło być wyraźne, urządziłem – bez udziału dorosłych – mój pierwszy regał w szafce ze skarbami. Szafka była spora. Opróżniłem ją z innych skarbów i wymyśliłem półkę na książki. Myśl techniczna nie jest talentem danym mi przez Boga, więc moją półkę […]

wiktorowo. 89

Maria Aniela z Czetwertyńskich Tarnowska (1880-1965)

Działaczka PCK, uczestniczka Powstania Warszawskiego i negocjatorka w sprawach ewakuacji ludności cywilnej, major AK. Urodziła się 6.7.1880 w Milanowie na Podlasiu, była córką Włodzimierza Ludwika (1837-1918) z gałęzi rodzinnej z Nowej Czetwertni, uczestnika powstania 1863, sybiraka, i Marii Wandy z Uruskich (1853-1931) dziedziczącej po babce majątek Milanów. Miała pięcioro rodzeństwa. 10.9.1901 wyszła za Adama Amora […]

wiktorowo. 89

Noty biograficzne kolatorów

Franciszek Józef Zółtowski (1818-1894) Ziemianin wielkopolski z Niechanowa, wybitny rolnik, poseł na sejm pruski, hr. papieski. Ur. 3.10.1818 r. w Ujeździe. Był synem Jana Nepomucena (1778-1854) i Józefy ze Zbijewskich (1787-1846), założycieli linii urbanowskiej wielkopolskiej gałęzi rodziny Żółtowskich, wł. dóbr Urbanów, Jarogniewice, Niechanowo, Godurowo i in. Miał czworo rodzeństwa. Ożenił się 25.5.1847 w Dreźnie z […]

wiktorowo. 89

Od Redakcji

W bieżącym numerze zabrakło relacji z XII Zjazdu – mogłem tylko opublikować listę tych, którzy tam byli…, patrz s. 2. W 2004 roku odbędzie się Zjazd sprawozdawczo-wyborczy. Redakcja proponuje, aby w numerach Kwartalnika 36 (marzec 2004) i 37 (czerwiec 2004) opublikować kilka artykułów na temat oceny 10 lat istnienia Związku i propozycji na lata dalsze. […]

wiktorowo. 89

Opowieść o tłumaczeniu

Wśród uczestników naszych Zjazdów i czytelników Kwartalnika są tacy, którzy wiedzą, że jestem filologiem klasycznym i tłumaczę z łaciny oraz greki. Dziś ukazuję Państwu nowe oblicze i wyznaję, że mam w swoim dorobku także przekłady z angielskiego. Bardzo lubię to zajęcie, bo pozwala mi z Hellady i Rzymu wracać do współczesności. Stanowi także pretekst do […]

wiktorowo. 89

Przygotowania do XIII Zjazdu

Sprawy organizacji omawiano na zebraniu Zarządu 12.10.2003 (patrz niżej). Zjazd odbędzie się w dniach 10-13 czerwca 2004 r. Bożena i Stefan z Warszawy odwiedzili w listopadzie ośrodek Ministerstwa Sprawiedliwości w Popowie Kościelnym nad Bugiem, za Serockiem, ok. 50 km na północ od Warszawy i odbyli wstępną rozmowę z kierownictwem. Ocenili warunki mieszkaniowe jako dobre, okolica […]

wiktorowo. 89

Rok i kalendarz

Na wstępie przypomnijmy sobie główne wątki artykułu „Era Wodnika” z numeru 33 naszego Kwartalnika. Pamiętamy, że płaszczyzna orbity Ziemi (również pozostałych planet) wokół Słońca zajmuje stałe położenie względem gwiazd i „rozcina” strefę niebieską, tworząc koło wielkie, przechodzące przez 12 gwiazdozbiorów Zodiaku. Koło to nazywamy ekliptyką. Oś wirowania Ziemi „przebija” strefę w punktach zwanych biegunami niebieskimi. […]

wiktorowo. 89

Święty Mikołaj, dorośli i dzieci

Św. MIKOŁAJ zm. ok. 342, biskup Miry w Azji. Jeden z najpopularniejszych chrześcijańskich świętych: na Wschodzie, gdzie nazywają go „cudotwórcą”, i Zachodzie, także w średniowieczu, w Polsce. Jego legenda tworzy się w IX-X w., w 1087 szczątki jego miały być skradzione przez kupców włoskich i przewiezione z Miry do Bari, dla większej chwały tego miasta. […]

wiktorowo. 89

Uczestnicy XII Zjazdu Związku Rodu Żółtowskich

Uczestnicy XII Zjazdu członków Związku Rodu Żółtowskich w Mąchocicach Kapitulnych w dniach 8-22 czerwca 2013 r. Bożena Wanda z Warszawy Mariusz i Mirella ze Sztumu Wiesław z Chicago USA Marzena Borzewska z mężem i dzieckiem z Warszawy Bożena Lipińska z mężem z Warszawy Krystyna Żółtowska-Kostrzewa z Warszawy Janina Żółtowska-Olszewska z Wrocławia z córką ze Szwajcarii […]