wiktorowo. 89

Sprawozdanie z zebrania Zarządu Związku Rodu Żółtowskich

Skierniewice, 20 lutego 2011 r. Spotkanie Zarządu odbyło się w gościnnym domu Basi i Jarosława w Skierniewicach. Na zebranie przybyli: Prezes Rafał, Ela z Wacławem z Łodzi, Bożena Wanda z Warszawy, Mieczysław ze Szczecina, Bogusia z Białej z synem Michałem, Mariusz z Mirellą ze Sztumu, Natalia z mężem Edwardem, Bożena i Jerzy z Warszawy oraz […]

wiktorowo. 89

Izabela Broszkowska – „Żółtowscy z Godurowa”

21 grudnia 2010 r. w Klubie Książki na Rynku Starego Miasta w Warszawie odbyła się promocja książki Izabeli Broszkowskiej z domu Żółtowskiej „Żółtowscy z Godurowa”. Gościem autorki był redaktor Stefan Bratkowski, który mówił o książce. Na promocję przybyło bardzo liczne grono osób, większość stanowili krewni Izabeli Broszkowskiej. Książka jest historią czterech pokoleń Żółtowskich z Godurowa, […]

wiktorowo. 89

Wydarzenia

„Serce Babci i Dziadka są jak dwa anielskie skrzydła prowadzące nas przez życie z miłością i opiekuńczością” Pragnęłabym, aby mój Wnuczek Filip Żółtowski, który urodził się 7 lutego 2011 roku, miał takie właśnie oparcie w swoich babciach i dziadkach. Szczęśliwymi rodzicami Filipka są Kamila i Marcin Żółtowscy, o czym zawiadamia nie mniej szczęśliwa i dumna […]

wiktorowo. 89

I rocznica śmierci śp. Michała Żółtowskiego z Lasek

22 grudnia 2011 roku na uroczystość rocznicową do Lasek przyjechali: Natalia z Edwardem, Basia z Jarosławem ze Skierniewic, Bożena Wanda z Ursusa oraz Bożena i Jerzy Lipińscy z Warszawy. O godzinie 17.00 poszliśmy na cmentarz. Było już ciemno, więc obawialiśmy się, czy zdołamy znaleźć grób Michała, ale przy świetle latarki trafiliśmy bez problemu. O 17.30 […]

wiktorowo. 89

Domestica Cura

Kura chociaż ma mózgu niecałe dwa zwoje – wie swoje. Jako istota słaba, zna obowiązki swoje, ale i też prawa. Wie, że z urzędu należy się jej: kurnik, garść ziarna, woda i grzęda. O innych obowiązkach koguta pamięta. W zamian daje jajka i pisklęta. Czasem pazurami w ziemi grzebie, i zawsze nadliczbowe ziarnko wygrzebie. Gdy […]

wiktorowo. 89

Globus

Prawie każde dziecko marzy, aby mieć rower. Dwunastoletnia dziewczynka nie różniła się od swoich rówieśników marzeniami. Ale po zakończeniu II wojny światowej trudno było zdobyć żywność, a co dopiero rower. Jednak szczęście się uśmiechnęło do dziewczynki. Została właścicielką starego dużego i mocno zdezelowanego roweru. Właściwie trzeba było dużo dobrej woli, żeby to urządzenie nazwać rowerem, […]

wiktorowo. 89

Brytan

Było ciepłe słoneczne popołudnie. Nie spieszyła się, nie odczuwała głodu ani pragnienia. Wracając do domu, zawsze wybierała dłuższą drogę. Tym razem też tak postanowiła, tym bardziej, że nikt na nią nie czekał, ojca nie było, zajęty był swoimi sprawami, a w domu była tylko pani Aniela. Z daleka widać było już dom. Jednak skręciła z […]

wiktorowo. 89

Uroczysta promocja książki Ruch oporu ZWZ-AK w obwodzie Gąbin

26 listopada 2010 roku odbyła się niecodzienna uroczystość w położonym w północno-zachodniej części Mazowsza mieście Gąbin. Po raz pierwszy po II wojnie światowej powstała książka traktująca o walce z okupantem zamieszkałej w obwodzie Gąbin ludności. Autorką książki jest emerytowana nauczycielka mgr Anna Maria Wrzesińska. Pozycja ta powstała na bazie wywiadów, wspomnień i ikonografii zebranych przez […]

wiktorowo. 89

Hrabiowie w Rzeczypospolitej a Żółtowscy

Hrabia to tytuł szlachecki. W czasach wczesnośredniowiecznych równoznaczny z tytułem komes. Hrabia jest tytułem pośrednim między baronem a księciem. Używały go liczne rodziny szlacheckie polskie i europejskie. Nadawany był przez głowy koronowane danego państwa. Tytuły hrabiowskie tzw. hrabiów pałacu laterańskiego nadawał też papież jako władca Państwa Kościelnego. Papież przyznaje też do dziś tytuł hrabiego papieskiego. […]

wiktorowo. 89

Podole i Wołyń

Wspomnienia z podróży samochodem, 5-12 września 2010 „Hej, hej Ojcze Atamanie Ukraina śpi w najlepsze I wiatr usnął na kurhanie I stanęła woda w Dniestrze…” A właśnie, że nie śpi, bo się obudziła. Mogliśmy to wespół z żoną Maryś naocznie stwierdzić podczas naszej tygodniowej podróży. Poruszeni jesteśmy do głębi mocą, z jaką naród ukraiński zrzuca […]