Skład Zarządu

Skład Zarządu Związku Rodu Żółtowskich ustalony na XXV Zjeździe:

Mariusz Żółtowski ze Sztumu – Prezes

Rafał Żółtowski z Korycina – Prezes Honorowy i Członek Zarządu

Bogusia Żółtowska z Białej – Wiceprezes Zarządu

Bożena Lipińska z Warszawy – Wiceprezes Zarządu

Kalina Nowacka z Torunia – Członek Zarządu

Agnieszka Żółtowska z Wrocławia – Skarbnik

Michał Żółtowski z Białej – Członek Zarządu

Elżbieta Żółtowska z Kutna – Członek Zarządu, Sekretarz

Władysław Żółtowski z Torunia – Członek Zarządu

Andrzej Żółtowski z Popłacina – Członek Zarządu

Z Zarządem można kontaktować się poprzez adres mailowy zarzad@zoltowscy.pl.