187956806

Uchwała Nr 1/ 2021

zjazdu członkówZwiązku Rodu Żółtowskichw dniu 17 września 2021 rokuw sprawie zmian w Regulaminie ZRŻ Działając na podstawie Rozdziału IV § 14 pkt. 1. i 2. Regulaminu Związku członkowie Związku Rodu Żółtowskich obecni podczas zjazdu postanawiają : Dokonać zmian w Regulaminie Związku Rodu Żółtowskich poprzez wprowadzenie w Rozdziale III § 7 pkt. 7a o następującej treści:Dopuszcza Read More

187956806

Informacje dotyczące tegorocznego Zjazdu!

Drodzy członkowie i sympatycy Związku Rodu Żółtowskich!W tym roku wypada organizacja XXX-go jubileuszowego Zjazdu Związku Rodu Żółtowskich. W związku z obostrzeniami nie mogliśmy zorganizować zjazdu w stałym terminie, ale odblokowanie bazy hotelarskiej pozwoliło nam nie rezygnować z organizacji, a jedynie przesunąć ją w czasie.I tak na gospodarza XXX-tego Zjazdu Związku Rodu Żółtowskich wybraliśmy Hotel Biały Read More

187956806

XXX lat Związku Rodu Żółtowskich

Jubileusze mają to do siebie, że wywołują wspomnienia i refleksje. Już 30 lat mija jak grupa entuzjastów noszących nazwisko Żółtowski spotkała się w Laskach w dniu 7 czerwca 1992r., a następnie zorganizowała Zjazd Założycielski w Skierniewicach 6 września tegoż roku. Zjawiło się 36 osób, a efektem ich pracy była rejestracja Związku Rodu Żółtowskich, jako stowarzyszenia Read More

187956806

PROTOKÓŁ ZE SPRAWOZDAWCZEGO ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZWIĄZKU RODU ŻÓŁTOWSKICH, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 3.09.2020 ROKU NA XXIX ZJEŹDZIE W SIERAKOWIE

Prezes Związku Rodu Żółtowskich Mariusz ze Sztumu otworzył zebranie i powitał przybyłych członków ZRŻ.Uczczono minutą ciszy pamięć zmarłych członków ZRŻ w okresie czerwiec 2019 – sierpień 2020.Prezes Mariusz przedstawił sprawozdanie z czteroletniej działalności zarządu. Podziękował za społeczną pracę członkom zarządu na rzecz stowarzyszenia.Skarbnik, Agnieszka z Wrocławia przedstawiła stan finansowy Związku.Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium z czteroletniej Read More

187956806

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU ZWIĄZKU RODU ŻÓŁTOWSKICH

3 września 2020 roku w hotelu Kama-Park podczas XXIX Zjazdu. Obecni:Mariusz ze Sztumu – prezesRafał z Korycina – prezes honorowyAgnieszka z Wrocławia – skarbnikElżbieta Żółtowska – sekretarzKalina Nowacka – członek zarząduAndrzej z Popłacina – członek zarządu Porządek obrad: Wybór miejsca następnego Zjazdu Program na jubileuszowy XXX Zjazd Zaproszenia Teksty do Kwartalnika Mobilizacja Żółtowskich do liczniejszego Read More

187956806

Update informacji na temat XXV Zjazdu Związku Rodu Żółtowskich!!!

Kochani! Ilość uczestników jubileuszowego Zjazdu przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania oraz moce przerobowe Hotelu Diana. Wszystkich spóźnialskich zapraszamy do uczestnictwa w Zjeździe i do kontaktu z położonym w pobliżu Zajazdem NOVA. Kontaktowałam się z recepcją i są jeszcze wolne miejsca. Bardzo proszę wszystkich nie do końca zdecydowanych i spóźnionych o kontakt i rezerwację: Zajazd NOVA ul. Read More