Klasztor Cystersów w Mogile


Joanna Małgorzata Żółtowska

W miejscowości Mogiła, wchodzącej obecnie w skład Krakowa, od XIII wieku istnieje klasztor cystersów. Jego zabudowania obejmują obszar o powierzchni prawie pięciu hektarów. Obecny wygląd klasztoru i kościoła jest efektem odbudowy po pożarze w XVIII wieku.

Postacią mocno związaną z tym miejscem jest Stefan Żółtowski, rycerz z Rabsztyna k. Olkusza. Po powrocie z niewoli tureckiej, w roku 1636, osiedlił się w pobliżu opactwa. W podziękowaniu za ocalenie życia i powrót do kraju przeznaczył swój majątek na wyposażenie kaplicy Pana Jezusa. Zachowaną do dziś pamiątką po nim jest okalająca kaplicę metalowa krata z herbem Ogończyk oraz inicjałami S.Ż.

Będąc w sierpniu na krótkim urlopie w okolicach Krakowa nie omieszkałam odwiedzić mogilskiego klasztoru. Na moją prośbę zakonnicy pokazali mi przechowywaną z niezwykłą czcią czaszkę rycerza Stefana. Pozwoliliteż zrobić zdjęcie, za co im bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *